Adaptieve sourcing
klok Leestijd is 6 minuten

 

 

 

 

 

Adaptieve Sourcing,

drie manieren om het aanpassingsvermogen van providers

vast te stellen

Adaptieve Sourcing komt van Adaptability, ook wel aangeduid met AQ (Adaptability Quotient), een steeds vaker gebruikte uitdrukking in de bedrijfswereld.

Populair vertaald verstaan we hieronder ‘het vermogen om zich aan te passen en te gedijen in een snel veranderende omgeving’.

Uitbesteders vertalen dat naar hun Sourcing praktijk en stellen de vraag: Hoe zit het met het aanpassingsvermogen van providers?

Die vraag is van belang want,

de praktijk laat zien dat veel service providers het vermogen missen om zich aan te passen aan veranderende klantomstandigheden.

 

 

 

Wat maakt het aanpassingsvermogen van providers belangrijk?

Organisaties moeten manieren vinden om te gedijen in een snel veranderende omgeving.

Het is belangrijk dat nieuwe en modernere bedrijfsmodellen en vooruitstrevende manieren van werken snel en relatief eenvoudig in de bedrijfsvoering kunnen worden opgenomen.

Mocht je denken dat dit belang niet overdreven moet worden, wel meevalt, dan even een testvraag: ken jij nog een Videoland winkel?

Opgericht in 1984 had deze keten in 2004 meer dan 200 winkels in Nederland! Haar Amerikaanse zusje, Blockbuster, had meer dan 5000 winkels.

Beide gingen in 2010 failliet omdat ze niet in staat waren om zich tijdig aan te passen.

Ander voorbeeld: Free Record Shop. Opgericht in 1971 waren er in 2008 meer dan 248 winkels in de Benelux. In 2014 ging het bedrijf failliet.

 

Wat maakt het aanpassingsvermogen van providers belangrijk

 

 

Het kan ook anders

Netflix ken je vast ook.

Half Nederland heeft een abonnement op hun online TV series. Netflix is net als Videoland begonnen met het verhuren van films op videobanden.

Ze schakelden al snel over op een postorder formule en waren de eersten die met Online video kwamen.In de tijd dat Videoland en Blockbuster heel groot waren, was Netflix nog relatief klein.

Op min of meer vergelijkbare wijze heeft Spotify, opgericht in 2006, de business van Free Record Shop overgenomen.

Adaptability, zo blijkt uit deze voorbeelden, is de sleutel tot succes, ja zelfs tot overleven in de hedendaagse maatschappij.

 

 

Adaptieve Sourcing in perspectief

In de afgelopen twintig jaar hebben invloeden als globalisatie, deregulering en consolidatie en de noodzaak tot kostenbesparing een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de strategie van organisaties.

Als afgeleide van die strategie komt steeds de vraag naar voren: Welke activiteiten voeren wij zelf uit en wat besteden wij uit?

Voor IT kijken we dan naar infrastructuur, bedrijfsapplicaties en communicatienetwerken.

Bij Facility diensten gaan meestal eerst de ‘soft services’ de deur uit en is daarna de vraag aan de orde wat het afbreukrisico is als ook de ‘hard services’ worden uitbesteed.

In het financiële werkveld kijkt men hoe BPO’s naar Oost-Europa kostenvoordelen kunnen opleveren en bij HRM is de vraag welke specialismes echt nodig zijn voor jullie organisatie.

Wereldwijd kiezen organisaties ervoor grote delen van hun ondersteunende- en stafdiensten uit te besteden.

Organisaties verwachten hierbij van hun service providers een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening conform afgesproken SLA’s en contracten.

Die kwaliteit van dienstverlening blijkt in de praktijk afhankelijk van:

 1. het opbouwen en onderhouden van relaties;

 2. het beheren van SLA’s en contracten;

 3. performance management;

 4. en het omgaan met veranderingen (adaptatie-/aanpassingsvermogen).

 

 

Adaptieve Sourcing: de bottleneck zit in punt 4!

Het multidisciplinaire karakter van veel sourcing trajecten veroorzaakt bij service providers complexiteit in de bedrijfsvoering.

Wetenschappelijk onderzoek en onze praktijkwaarnemingen laten zien dat service providers grote moeite hebben om gedurende de looptijd van een contract de gewenste prestaties te leveren en te blijven leveren.

Het leveren van de gewenste en contractueel afgesproken prestaties vraagt om aanpassingsvermogen.

Hierbij spelen twee factoren een rol.

 1. De bereidheid van providers zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en/of veranderende klantwensen.

  Die bereidheid is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als die verandering verlies van omzet en/of marge betekent.

  Bovendien: aanpassen kost tijd en geld. De vraag is of die resources beschikbaar zijn.

 2. Het vermogen van providers om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en/of klantwensen.

  Beschikt de provider over de juiste verandercapaciteit?

  Ook die beschikbaarheid is niet vanzelfsprekend!

  Het gaat om competenties, mensen en middelen om veranderingen door te kunnen voeren.

De combinatie van bereidheid en het vermogen om met veranderingen om te kunnen gaan, bepaalt of Adaptieve Sourcing mogelijk is.

 

 

 

Adaptieve Sourcing veroorzaakt ingrijpende veranderingen

Twee actuele voorbeelden van ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van adaptatievermogen.

Deze voorbeelden laten zien hoe adaptief zijn alleen mogelijk is als je:

 1. bereid bent om oude business concepten los te laten;
 2. in staat bent oude business concepten en werkwijzen los te laten;
 3. de capaciteit bezit om nieuwe concepten en werkwijzen te omarmen.

 

Van meubelhandel naar vastgoedontwikkeling

ikeaIkea managers in Oost-Europa merkten op dat wanneer zij een store openden, de waarde van het omliggende onroerend goed fors toenam.

Ikea besloot om ook in winkelcentrumontwikkeling te stappen en maakt bijvoorbeeld in Rusland daar nu meer winst mee dan met de handel in meubeltjes.

 

Van grootgrutter naar data intelligence provider

tescoDeze grootgrutter voert voortdurend gedetailleerde analyses uit van de aankooppatronen van klantenkaart houders.

Met deze bevindingen kan Tesco het aanbod aanpassen voor elke winkel en elk klantensegment. AH doet dit overigens ook.

Tesco geeft ook andere bedrijven toegang tot zijn databestanden en genereert daarmee substantiële extra inkomsten.

AH is zover nog niet en worstelt met wetgeving op dit punt.

 

 

Gevolgen van ontbrekende Adaptieve Sourcing capaciteit

Adaptieve Sourcing is zelfs van belang voor een relatief stabiele omgeving zoals deze middelgrote Brabantse gemeente.

Drie gebeurtenissen markeerden het tekort aan aanpassingsvermogen van deze provider.

Tijdens de transitiefase openbaarde zich de eerste tekortkoming.De overdracht van mensen en middelen plus de overname van procedures en service standaarden stokte.

Die procedures en service standaarden weken af van wat de provider gewend was en voor die aanpassingen waren een ervaren change manager en een processpecialist nodig.

En die change management competenties had de provider niet beschikbaar.

 

changemanagement competenties

 

 

In de volgende fase bleek dat de behoefte van deze gemeente om een bepaalde innovatie toe te passen niet kon worden geleverd.

Toen vervolgens de gemeente ging reorganiseren en daarvoor aanpassingen in de dienstverlening nodig waren, kostte het de provider een jaar om de benodigde aanpassingen aan te brengen.

Tegen het aflopen van het contract wilde de gemeente een andere provider vinden en vroeg Slagkracht Management wat ze in de opkomende tender moesten doen om herhaling van deze ervaring te voorkomen.

We hebben ze de drie vragen geleverd waarmee je de capaciteit voor Adaptieve Sourcing bij een provider toetst.

 

Om het verhaal compleet te maken: deze gemeente moest zelf ook wat zaken op orde brengen om Adaptieve Sourcing in praktijk te kunnen brengen.

Meer daarover in een volgende Slagkracht over Sourcing.

 

 

Hoe stel je het aanpassingsvermogen van providers vast?

Het begint bij zelfonderzoek. Hoe belangrijk is Adaptieve Sourcing voor jullie? En welke aspecten van aanpassingsvermogen zijn van belang?

Adaptieve Sourcing kent namelijk twee verschillende aspecten.

Het eerste is innovatievermogen. Snel nieuwe technieken en methoden omarmen en in de markt toepassen.

Is innovatie heel belangrijk voor jullie, dan kun je veel grote partijen in de Sourcing markt al negeren. Die grote en gevestigde partijen drijven op stabiliteit.

Niets mis mee, maar business innovaties en snelle omarming van nieuwe methoden en technieken, daarin zit niet hun kracht.

 

Wat voor de meeste organisaties van belang is

opleidingen

 

Als jullie niet sterk innovatief gedreven zijn, is een tweede aspect van Adaptieve Sourcing bijna altijd wel van belang.

Dat is het vermogen om de bedrijfsvoering van de provider aan te passen aan jullie wensen en eisen en aan veranderingen in jullie organisatie.

Ook hierbij raden we enig zelfonderzoek aan.

Want misschien is de bestaande business praktijk van een provider ook voor jullie organisatie en voor jullie klanten wel aantrekkelijker dan wat jullie tot nu toe praktiseerden.

Maar het omgekeerde komt ook veel voor en dan moeten jullie van een kandidaat provider vragen om zich naar jullie business praktijk te richten.

 

Hoe stel je nu vast of een provider daar toe in staat is

 

 

Hoe stel je nu vast of een provider daartoe in staat is?

Drie vragen gaan je daar inzicht in geven.

We zijn in een tijdperk beland waarin IQ en EQ minder belangrijk worden dan hoe snel je je kunt aanpassen (AQ).

Laat de volgende hulpvragen je helpen de juiste provider te selecteren of je huidige provider te testen en te stimuleren om beter te worden.

 

Verder lezen >> 

 


inzetbaar

 

Slagkracht 14 dagen eerder ontvangen?

Klik hier voor een betaald abonnement


 

Tevreden gebruikers binnen handbereik

Ruim 2000 collega's ontvangen gratis elke 14 dagen Slagkracht-Outsourcing tips, gidsen en de juiste methoden.

Sluit je ook aan!

Invalid Input