Een sourcing consultant kiezen, zelfs al hebt u zelf weinig verstand van het vaksourcing en demand management consultant


U moet een geschikte en niet te dure sourcing consultant kiezen. Iemand die zorgt dat uw sourcing project straks niet te duur wordt, op alle vlakken goed loopt en de gewenste voordelen oplevert.

Een blik van buitenaf kan u cruciale voordelen opleveren. Een ervaren consultant brengt de kennis mee van hoe het bij andere organisaties goed liep en hoe het fout kan lopen. Een externe specialist kan u op uw blinde vlekken wijzen en u zo voor valkuilen behoeden.

Maar ervaren is niet hetzelfde als capabel. U kent waarschijnlijk ook mensen met tien jaar ervaring, mensen die in die tien jaar weinig bijgeleerd hebben. Hoe maakt u nu het onderscheid?

Een sourcing consultant kiezen| Een praktijkvoorbeeld

Ik werd gevraagd voor het verzorgen van een in-house training in sourcing en demand management. Terwijl ik met de training bezig was, bleek de klant ook een consultancy bureau ingehuurd te hebben voor een sourcing programma. Dat programma liep nogal uit en de kosten dreigden het budget te overschrijden.

Eigenlijk was de klant al vanaf de eerste voortgangsrapportage ontevreden met het werk van het consultancy bureau. Het probleem voor mijn klant was dat hij onvoldoende kennis van het metier had om dit consultancy bureau uit te dagen.

Na onze training bezat mijn klant voldoende kennis en inzicht om het bureau allerlei diepergaande, kritische vragen te stellen. Dat resulteerde in een forse bijstelling van het programma.

Conclusie: Hoe beter u uw onderwerp begrijpt, des te beter bent u in staat de juiste inhuurbeslissingen te nemen.

Een sourcing consultant kiezen|Waaraan herkent u de vakman?

Een gedegen consultant gaat als volgt te werk:

 • Hij onderzoekt kritisch uw doelen en verkent of hij daar een adequate aanpak voor in huis heeft. 
 • Hij stemt zijn opdrachtomschrijving intensief met u af, zodat voor u volstrekt helder is wat hij voor u gaat opleveren. 
 • Hij onderzoekt uw startsituatie en eventueel bijbehorende documentatie zoals lopende contracten. 
 • Hij stelt met enkele van uw mensen een evaluatieteam samen. Met hen als klankbord gaat hij aan de slag met uw business wensen en eisen waarbij: 
  • het product, het materiaal of de dienst wordt gespecificeerd; 
  • de technische en business requirements worden opgesteld; 
  • de eisen waaraan de eventuele leverancier (intern dan wel extern) moet voldoen, worden op papier gezet. 
 • Vervolgens publiceert hij een concept ‘requirements document’ voor goedkeuring. 
 • Op basis van zijn ervaring geeft hij u advies over valkuilen, kansen, risico’s en mogelijkheden die heel goed aansluiten bij uw situatie. 


U zegt: ‘Dat voorwerk hebben wij al gedaan.’? Hij zegt: ‘Gaat u ook op de snijtafel van een chirurg liggen zonder dat de chirurg zelf heeft vastgesteld welke operatie gewenst en aanvaardbaar is?

Hoe kunt u dan wel uw organisatie aan een ingreep blootstellen door iemand die niet zelf het vooronderzoek heeft verricht en de diagnose gesteld?’

Als dit de reactie van uw gesprekspartner is, weet u dat u een specialist in huis heeft die zijn verantwoordelijkheid neemt. In alle andere gevallen kunt u beter snel afscheid nemen.

Een sourcing consultant kiezen | Drie aanvullende selectietips

1. Past hij/zij bij u en uw mensen?

Chemie en persoonlijkheid zijn belangrijk. Kunt u met een gerust hart ernaar uitzien om bijvoorbeeld zes maanden (of langer) met hem/haar samen te werken? Als het antwoord nee is, of onzeker, doe het dan ook niet voor zes weken. ‘Bij twijfel, niet inhalen’ is het motto.

2. Een sourcing consultant kiezen | Pas op voor ‘het aas’!

Zoals bij het kiezen van alle consultants geldt: ‘pas op voor het aas’. Verzeker u ervan dat de consultant die bij u langskomt bij de eerste ontmoeting ook de persoon is die voor de vervolgstappen zal zorgen.

Vaak wordt namelijk de uitvoering van het werk gedelegeerd naar een junior persoon, iemand die niet hetzelfde niveau aan kennis en vaardigheden bezit en die op uw kosten het vak komt leren.

3. Wees een geïnformeerde koper

In de afgelopen jaren zagen wij een aantal aanbestedingen en aanvragen voor consultants voorbijkomen waarbij het duidelijk was dat de organisatie die de tender had uitgezet of die een sourcing consultant zocht, weinig of geen begrip van sourcing projecten had.

Dit maakt het erg moeilijk voor hen die de tender of de aanvraag willen beantwoorden om correcte antwoorden te geven.

Veel adviesbureaus weten goed raad met uw onwetendheid. Hoe zij dat doen, kunt u nalezen in de artikelen "koester een gezond wantrouwen voor outsourcing adviseurs" en "welke outsourcing adviseur gaat uw business echt sterker maken".

Ons advies is: Volg een opleiding Outsourcing, Regie en Demand Management. Verdiep u in de materie voor u aan de slag gaat met een sourcing tender en voor u aan de slag gaat om een consultant in te huren.

Het volgen van zo’n cursus kost u slechts 2 dagen en u komt daarna goed beslagen ten ijs.

Een sourcing consultant kiezen | Conclusie

Sourcing en demand management bij Outsourcing, BPO, SSC en GR zijn relatief nieuwe vakgebieden. Mensen met kennis (theoretische bagage plus praktijkkennis) en vaardigheden voor het uitvoeren van consultancy en sourcing trajecten zijn nog dun gezaaid.

Maar als u de lessen en adviezen in deze sectie van de Slagkracht Sourcing en Demand Management Kennisbank ter harte neemt, zult u er zeker in slagen de voor u juiste specialist(en) in te huren.
-
Koos Overbeeke

 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management