Demand Management

Demand ManagementDemand Management (DM) is een functie in achterblijvende organisatie na Outsourcing en SSC vorming.

Wat verandert er in de achterblijvende organisatie en waar staat DM voor bij outsourcing en SSC vorming?

Hoe speel je daarop in? Hoe leid je dat in goede banen en wat moet je doen om een succes van de uitbesteding te maken?

Niets doen is geen optie, want op het moment dat je werk gaat uitbesteden (naar een leverancier of naar een SSC of GR), veranderen er drie zaken in de achterblijvende organisatie. De relatie met het uitbestede werk en de aansturing daarvan wijzigt op drie essentiële punten:

 1. Van hiërarchisch management naar ketenmanagement.

 2. Van sturing op het aanbod van de dienst naar sturing op de vraag.

 3. Van afdelingsmanagement naar performance management en vendor management.


Je kunt die veranderingen negeren en gewoon op de oude voet verdergaan. Je staat daar dan echt niet alleen in. We zien het regelmatig gebeuren.

Maar jullie betalen daar wel een forse rekening voor. Bijna altijd zien we deze vier rekeningen opdoemen:

 1. Er ontstaan vervelende discussies tussen de gebruikers van de dienst en de leverancier van de dienst. Onvrede alom en de beoogde businesspartner wordt een leverancier die men liever kwijt dan rijk is.

 2. De leverancier gaat jullie interne processen dicteren. Hij gaat bepalen hoe jullie organisatie met hem moet samenwerken.

 3. Jullie krijgen niet de kwantiteit en de kwaliteit van diensten die je zou verwachtten.

 4. Jullie betalen te veel voor wat je krijgt.


Als je een of meerdere van deze rekeningen herkent, dan ben je toe aan het inrichten van een vorm van leverancierbesturing.

Zo’n besturing wordt weleens aangeduid met de term supplier management. Anderen hebben het weer over de regiefunctie bij outsourcing. Al die benaderingen schieten echter hopeloos tekort. Wat jullie nodig hebben, is een holistische benadering.

Een wat? Ja, je las dat goed. Een holistische benadering.

Een holistische benadering bij de besturing van uitbesteed werk

Demand management, zoals Slagkracht Management dat in Nederland uitdraagt, is zo’n holistische benadering. Dat wil zeggen dat alle aspecten die je bij de besturing van een outsourcing leverancier of een extern SSC nodig hebt in dit model terugkomen.

Nu is demand management een begrip dat ook gebruikt wordt in de logistieke wereld als onderdeel van supply chain management. Hier spreekt men in dit verband puur over vraagmanagement en vraagbesturing.

Demand management bij outsourcing omvat meer. Er zijn namelijk vijf hoofdaspecten:

 1. Governance, een structuur en de organisatie van de besturing.

 2. Vendor management, het mede sturing geven aan de ontwikkeling van de leverancier, zodat deze optimaal aansluit bij de wensen van de uitbesteder.

 3. Contractmanagement, het beheer van contracten en SLA’s en de bewaking van de afspraken en deze waar nodig bijstellen.

 4. Relatiebeheer, de besturing van de vraag en het vertalen van marktontwikkelingen naar de uitbesteder-leverancierrelatie.

 5. Performance management. Het in de praktijk volgen en bewaken van afgesproken resultaten.


Deze vijf aspecten zijn met elkaar vervlochten en werken met elkaar samen als een systeem. We noemen het een holistische benadering vanuit het gegeven dat de prestaties van het systeem niet kunnen worden verklaard door alleen de som van de vijf hoofdaspecten te nemen. Met andere woorden, het geheel is meer dan de som der delen.

Voor een inleiding op de besturing van uitbesteed werk kun je ons e-book raadplegen. Een bestseller op dit gebied.
-
Koos Overbeeke
 


 

 

contactSlagkracht Management;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even