Hoe vind ik een goede en betrouwbare Demand Management Implementatiemanager?

Het is van belang dat u uzelf de volgende twee vragen stelt op het moment dat u op zoek bent naar een Demand Management adviseur die uw organisatie levert wat u echt nodig heeft.

 1. Wil ik iemand (een adviseur of adviesbureau) die voor ons alle werk uit handen neemt? Een adviseur die een team consultants bij ons aan het werk zet? Een team dat straks zijn kant-en-klare producten aan onze mensen overdraagt?

 2. Of wil ik een adviseur inhuren die onze mensen bij de hand neemt en hen stap voor stap in hun nieuwe (of verbeterde) rol zet? Iemand die als expert, leraar en coach hoofdzakelijk solitair wordt ingehuurd en die vooral in samenwerking met onze mensen de zaak goed op de rails zet?

Laten we eerst de eerste optie bekijken.


Een adviesbureau dat u en uw mensen al het werk uit handen neemt

Een adviesbureau dat uw mensen al het werk uit handen neemtBekende bureaus in deze categorie zijn Berenschot (overheid), Facilicom (facilitaire diensten), Quint Wellington Redwood (IT) en Verdonck, Klooster & Associates (ICT).

Daarnaast willen alle grote Outsourcing leveranciers uw Regie of Demand Management functie graag voor u helpen inrichten op het moment dat u klant bij hen wordt (uw werk bij hen uitbesteedt).

Wij raden u aan om eens op hun sites rond te kijken. Kunt u op hun site precies achterhalen waar het bij de besturing van uitbesteed werk om draait? Wat de valkuilen zijn? Welke alternatieven er zijn? Wat de voor- en nadelen van die alternatieven zijn? Hoe zij een traject aanpakken? Wat zo’n traject u gaat kosten?Laten we wel wezen, een oud gezegde gaat ook vandaag nog steeds op: ‘No one ever got fired for buying IBM.’

Dit gezegde uit de jaren 80 van de vorige eeuw werd gebezigd door klanten van IBM. En de essentie van dit gezegde gaat nog steeds op. U zult u echt geen buil vallen door een van voornoemde grote firma’s in te huren. Leveren ze goed werk? Ze leveren zeker geen slecht werk. Het zijn generalisten die ook Regieklussen aankunnen.

Ze behoren tot de gevestigde klasse, hebben een goede naam en dat betaalt zich uit. Adel verplicht. Aan het einde van een traject met hen bent u 100 % tot 500 % duurder uit dan u uit bent met een bureau uit de andere categorie, maar u loopt persoonlijk geen risico met hen.

Veel bedrijven, overheden zorginstanties en gemeenten hebben in de afgelopen jaren de goedkopere optie gekozen, maar er zijn ook veel bedrijven en overheidsinstellingen die toch liever ‘IBM kopen’.


Een adviseur inhuren die uw mensen bij de hand neemt en hun slagkracht geeft

Van het type adviseurs en bureaus die dit beloven, zijn er weer twee soorten:

 1. Adviseurs die uw mensen coachen en begeleiden op persoonlijkheid of die u een strategie verkopen.

 2. Bureaus die uw mensen praktische instrumenten en processen aanreiken en hun daarmee leren werken.

Over de adviseurs en bureaus van het eerste soort kunnen we kort zijn. Kort geleden troffen we weer zo’n adviseur bij een universitair ziekenhuis. Hij was al vier maanden bezig een groep managers te coachen met het doel dat ze meer grip op het proces kregen. Tot nu toe was het resultaat negatief.

De opdrachtgever vroeg zich af hoe dit kwam en was geneigd de betrokken managers een brevet van onvermogen te verstrekken. Niets was echter minder waar. De adviseur beschikte domweg niet over de praktische instrumenten die deze managers nodig hadden om hun processen onder controle te krijgen.

Kortom: als het uw mensen niet aan instrumenten en kundigheid schort, maar aan attitude en persoonlijke vaardigheden, dan bent u met zo’n bureau goed uit.

Als het uw mensen ontbreekt aan voldoende kennis, kunde en instrumenten voor het besturen van uitbesteed werk en voor het herstellen van de machtsbalans met de leverancier, dan kunt u beter een bureau inschakelen dat daarin kan voorzien.

Een adviseur inschakelen die uw mensen kennis en instrumenten aanreikt

een adviseur inschakelen die uw mensen kennis en instrumenten aanreiktDeze bureaus herkent u aan het volgende profiel:

 • Professionaliteit

  Uitgebreide en zeer diepgaande kennis van de besturing van uitbesteed werk. Dit bureau demonstreert deze kennis via publicaties, door het verzorgen van spreekbeurten en keynotes, door het verzorgen van trainingen in Demand Management en Governance en door op te treden als implementatie-adviseur/-manager.

  Zo’n bureau demonstreert in zijn publicaties en spreekbeurten dat het in staat is om nauwkeurig complexe uitbestedingssituaties te analyseren en hiervoor verbetervoorstellen te formuleren en toepasbaar te maken.

 • Communicatie

  Zo’n bureau demonstreert uitstekende communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden, waaronder het vermogen om complexe concepten en aanbevelingen over te brengen op het directieniveau, maar ook in een heldere en overtuigende stijl afgestemd op verschillende operationele doelgroepen.

 • Teamwork

 • Het bureau beschikt over aantoonbare kwaliteiten voor het vestigen en handhaven van goede werkrelaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau met mensen die een diversiteit aan achtergronden inbrengen.

 • Besluitvorming

  Adviseurs van dit bureau demonstreren mogelijkheden om de belangrijkste vraagstukken in een complexe situatie te identificeren. Ze weten snel tot de kern van de zaak door te dringen en oplossingen te genereren. Zij tonen discretie en gevoel voor verhoudingen bij het toepassen van expertise om complexe en/of gevoelige kwesties op te lossen.

 • Leiderschap

  De adviseurs van dit bureau tonen het vermogen om kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s en groepen medewerkers en krijgen deze mensen in beweging om het geleerde toe te passen. Zij weten anderen te stimuleren en te activeren bij het implementeren van kennis en instrumenten en zo resultaten te realiseren.

 

 

Demand Management Introductie

Zeven vragen van managers die willen investeren in meer resultaat

 

 1. Wat zijn de kosten voor een Demand Management functie?

 2. Management van Outsourcing of SSC | Wat is beter: Demand Management, supply management of regie?

 3. Hoe kies ik voor onze situatie de beste besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie?

 4. Welke Demand Management opties zouden we kunnen overwegen?

 5. Hoe ziet het implementatieproces van de outsourcing- of SSC-besturing eruit?

 6. Hoe vind ik een goede en betrouwbare Demand Management Implementatiemanager? Een niet te dure consultant die echt verstand heeft van het vak en ons terzijde staat bij de implementatie? Iemand die daarna weer vertrekt, niet blijft hangen?

 7. Meer informatie over de implementatie van Regie en Demand Management
 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management