Demand Management

Demand ManagementDemand Management bij Outsourcing is een jong vakgebied waar nog veel misverstanden over bestaan.  

Onderzoek naar de faal- en succesfactoren van outsourcing toont aan dat het ontbreken van een adequate Demand Management -functie (kleine uitbestedingen) of -organisatie (grotere en complexere uitbestedingen) bij de uitbestedende partij, een van de belangrijkste faalfactoren is.

Hieronder vind je een scala aan artikelen met aan de praktijk ontleende informatie  


 

 

 

 

 

guerrilla terug op de rails Handleiding DM

 

 

 

Demand de vraag in kaart brengen demand portfolio

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie