Demand Management

Demand Management, de sleutel tot succes in Outsourcing en bij SSC aansturing

 

De achtergrond van succes bij uitbesteed werk

Demand Management, de sleutel tot succes in Outsourcing

Het is voor bedrijven en overheidsorganisaties al jaren gebruikelijk om facilitaire diensten, IT, HR en administratieve diensten uit te besteden (outsourcing) en zich te richten op de zogenaamde corebusiness. 


Regie op uitbesteed werk is nog een betrekkelijk jong vakgebied en het onderwijs op dit punt staat nog in de kinderschoenen.

Wij van het Slagkracht Management beschikken over de theoretische concepten zoals die aan de Universiteit van London (School of Economics) door de professoren Feeny en Willcocks zijn ontwikkeld.

Daarbij beschikken we nu over ruim zestien jaar praktijkervaring en de inzichten die aan de Universiteit van Tennessee (USA) zijn ontwikkeld over resultaatsturing bij Outsourcing. 

De single term Demand Management veroorzaakt spraakverwarring met ITIL en Logistieke concepten.

Daarom spreken wij over Regie & Demand Management als we het over het hele Regie gamma (governance, demand management en supply management) hebben.

 

Het belang van Regie & Demand Management

Bij het uitbesteden van een dienst verandert er veel voor de organisatie. Zo gaan de betrokken medewerkers met het afsluiten van het contract over naar de dienstverlener. Daarmee verlaat ook een aanzienlijk deel van de organisatiekennis de organisatie.

Als het goed is, ligt nu contractueel vast wat de leverancier/dienstverlener of het SSC gaat leveren. Hierbij gaat het om ‘wat wordt geleverd’ en niet om het ‘hoe er wordt geleverd’.

Dat zijn twee ingrijpende veranderingen waardoor het belangrijk wordt om de samenwerking met de dienstverlener succesvol te maken. Hiervoor heb je professioneel opdrachtgeverschap nodig.

Krijg je Regie & Demand Management niet of onvoldoende van de grond, dan is de uitbesteding binnen korte tijd gedoemd te mislukken. Een groot risico, omdat er zowel financieel als strategisch veel op het spel staat.

 

Kun je Demand Management uitbesteden?

Regelmatig zien we dat organisaties demand management uitbesteden. De dienstverlener of een van de dienstverleners organiseert dan het demand management voor de uitbesteder.

Zonder dat we op deze pagina op alle details in kunnen gaan, is het van belang om op te merken dat uitbesteding van demand management de uitbesteder altijd geld en soms ook klanten kost. Meestal is het ook nog eens veel meer profijtelijk voor een leverancier dan voor de uitbesteder.

Maar als jullie met gebrek aan kennis en resources kampen, kan uitbesteding van een gedeelte van de Demand taak een oplossing bieden.

In dat geval dien je (ja, dit staat er dwingend en helaas, het is niet anders) de governance functie, wat een cruciaal onderdeel is van de  Regie en Demand taak, altijd in huis te houden!

Als je governance niet adequaat invult, geef je het stuur van de business volledig uit handen en loop je grote risico's.

 

E-boek Demand Management

bonus.250.trans

 

Meer dan 15000 managers hebben in de afgelopen tien jaar ons white paper over demand management gelezen.

Dit basisdocument is pas weer volledig naar de nieuwste inzichten en ervaringen bijgewerkt en omvat nu ongeveer 140 pagina's. .

Na lezing van dit eBook weet je in ieder geval:

  • welke de basisuitgangspunten van demand management zijn; 
  • welke outsourcing strategie in jullie situatie van toepassing is;
  • welke rollen en taken van belang zijn;
  • de negen kwaliteiten die van belang zijn;
  • welke processen en systemen je nodig hebt.

-
Koos Overbeeke 
 


 

 


Blijf op de hoogte!

 

 

Slagkracht-Outsourcing.nl is in de Benelux de favoriete Wiki van Regisseurs & Demand Managers en dat heeft een reden.

Jij en ik weten wat er aan scheelt in Outsourcing en SSC land en ik weet hoe je dat kunt repareren.

Wij bouwen aan een beweging van goed geïnformeerde collega's.

- Koos Overbeeke

 

Koos Overbeeke

 

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is en ze ontvangen om de 14 dagen nieuwe Slagkracht.

Je kunt je hier bij hen aansluiten.

 

Invalid Input