Toezicht op Outsourcing voor Raden van Toezicht en Commissarissen

Verlies geen tijd, haal het rapport nu naar je toe. Zendt het door naar de directie en naar toezichthouders!

Enkele commissarissen hebben voor dit rapport betaald en willen de informatie graag met zoveel mogelijk betrokkenen delen.

Dit populaire eBook belicht de praktijk van toezicht op Outsourcing. In Nederland nog te weinig gepraktiseerd al zijn er ook sprekende voorbeelden van toezichthouders (o.m. KPN) die op dit gebied wel actief zijn. 

Het eBook sluit af met een checklist met behulp waarvan je snel zicht krijgt op de stand van zaken in jullie organisatie en de risico's die je daarbij als toezichthouder loopt.


Waar kunnen wij het rapport naar toe zenden?  

rapport afbeeldingAlleen je voornaam en je e-mail adres is voldoende om het rapport te kunnen verzenden.
 


Ook wij hebben een hekel aan spam. We respecteren je privacy.

 

Terug van Toezicht op Outsourcing voor Raden van Toezicht en Commissarissen naar Slagkracht-Outsourcing.nl