Het Programma Excelleren met je Outsourcing of SSC

Het programma excelleren met je Outsourcing of SSC is er voor organisaties die de prestaties en resultaten met hun huidige leverancier willen verbeteren.

programma excelleren met je Outsourcing of SSC

 

De valkuil van gewoon verbeteren

 

Veel organisaties zijn bijna continue in de weer gericht op verbeteren. Het beter doen van wat ze al een tijdje aan het doen zijn.

Dat hoeft niet verkeerd te zijn maar dat is wel verkeerd als al langere tijd de prestaties en resultaten daarmee niet op het gewenste niveau komen. Dan is het volgende gezegde van toepassing:

Als je vandaag beter doet wat je gisteren ook al deed zullen je resultaten sterk lijken op de resultaten van gisteren.

Excelleren begint daarom met bewustwording van het onderscheid tussen verbeteren, veranderen en excelleren.

Onderstaand schema geeft dat onderscheid weer. Tussen verbeteren en veranderen en excelleren bestaat geen hiërarchisch onderscheid. Het ene is niet beter dan het andere.

Wat beter is wordt bepaald door het doel dat je nastreeft. Soms is een eenvoudige verbeterslag effectief. Soms is er iets meer nodig om effectief te zijn en in weer andere gevallen moet de aanpak grondig anders zijn.

De effectiviteit van je business bepaalt wat de juiste aanpak in een gegeven situatie is.

 

Excelleren met Outsourcing en SSC

 

Verbeteren

Hierbij gaat het erom dat jij en je collega’s van de Regie en Demand Management organisatie de huidige processen beter (met meer effect) hanteren en toepassen. Verbeteren gaat over fijnslijpen. Kleine details en kleine stapjes net even anders doen.

 

Veranderen

Bij veranderen staat de waarom vraag centraal. Waarom doen we dit, wat is ons doel en bereiken we niet een beter effect als we dit op een andere manier doen?

Zetten we wel de juiste methoden en processen in vanuit het perspectief van het doel dat we hebben met deze uitbesteding?

Door zaken anders aan te pakken zul je ook andere resultaten behalen.

 

Excelleren

Bij excelleren komen er vragen aan de orde die betrekking hebben op de identiteit van je organisatie, de visie en missie.

Wat wil je bereiken? Wat zijn leidende principes? Niet alleen met de uitbestede dienst maar met je gehele organisatie? En draagt de uitbestede dienst daaraan bij of draagt ze daar maar in beperkte mate aan bij?

Ook nu is de vraag of we wel de juiste methoden en processen inzetten maar nu nadrukkelijk vanuit het perspectief van de organisatie en van haar eindklanten?

Door zaken anders aan te pakken vanuit het perspectief van klanten en eindklanten zal je effectiviteit in hun ogen sterk toenemen.

Verbeteren doe je stap voor stap

 

de trap naar het eindresultaat

 

 

Het programma Excelleren met je Outsourcing of SSC

Het programma bestaat globaal uit een viertal onderdelen.

Nadat we hebben besproken en afgesproken welke resultaten het programma moet opleveren gaan we aan de slag.

 

1. In kaart brengen huidige situatie

voorbeeld rapportageWe beginnen met het in kaart brengen van toegepaste methoden en processen en de contractkwaliteit. 

We zetten deze af tegen het regie en demand management model dat aansluit bij de uitbestedende organisatie.

Sterke en minder sterke punten worden geobjectiveerd en vastgelegd voor nadere evaluatie.

 

2. Evalueren van bevindingen en vaststellen actieplan

Opstellen verbeter-, verander- en excelleerdoelen en een actieplan in het perspectief van de noodzakelijke resultaatverbeteringen.

Communiceren van de geplande wijzigingen en beoogde resultaten.

Betrekken van de leverancier(s) bij de wijzigingen en beoogde resultaten.eenvoudig voorbeeld actieplan

 

3. Monitoren van activiteiten en voortgang

Bewaken voortgang en continuïteit en de actieve bijdrage van alle betrokkenen inclusief de leverancier(s).

 

4. Implementeren, borgen en fijnslijpen nieuwe werkwijze

Nemen van die maatregelen die in de gegeven situatie nodig zijn om te waarborgen dat de nieuwe werkwijze wordt gecontinueerd als de aandacht van het (top) management wegebt en het programma wordt beëindigd.

 

Planning en inzet

De doorlooptijd van een programma en onze inzet daarbij is afhankelijk van de omvang van de uitbesteding en de kloof tussen waar jullie staan en waar je naartoe wilt.

Op basis van onze praktijkervaring kunnen we aangeven dat de doorlooptijd schommelt tussen de zes weken en zes maanden. De gemiddelde doorlooptijd is zo’n drie maanden.

Onze betrokkenheid wisselt tussen een volledige werkweek bij het in kaart brengen (stap 1) en één dag per week in de monitoring fase.

De doorlooptijd en onze betrokkenheid bij activiteiten en de investering die dat van jullie vergt stellen we gezamenlijk vast tijdens stap 1 van het programma.

Bij ons geen uurtje factuurtje. Je loopt geen enkel inhuur risico. Volg deze link voor meer informatie over onze werkwijze.

 

Hoe zien jullie met uitbesteding behaalde resultaten er volgend jaar uit?

Blijven jullie (onbewust) keer op keer dezelfde dingen doen om betere resultaten te krijgen?

Lukt het niet om juist díe stap te maken die direct impact heeft op jullie resultaten? Dan is het tijd voor een goed gesprek! Graag komen we met je in gesprek over de kern van hoe we jullie resultaten binnen korte tijd naar een hoger level kunnen tillen.

Met de Slagkracht benadering leer je krachtige instrumenten toepassen die, eens geïmplementeerd, leiden tot een zeer effectieve en bijzonder productieve uitbesteding.

De Slagkracht benadering is niet voor iedereen. Alleen als jullie niet alleen naar de dienstverlener kijken maar ook naar jezelf kunt kijken en daarbij open staat voor, indien nodig, een andere aanpak is dit iets voor jullie.

De beloning is groot. De impact op jullie werk, zakelijk en persoonlijk, zal van onschatbare waarde zijn.naar contact

Wij zien er naar uit om met jou/jullie verder te spreken.
-
Koos Overbeeke
Managing Partner Slagkracht Management

 

 

 

 

referenties

 

 

 

 

 

 

 

Terug van Excelleren met je Outsourcing of SSC naar Wat doet Slagkracht Management