Gemeenschappelijke Regeling GR

Gemeenschappelijke Regeling, GR


Informatie over Service Centra bij de overheid die onder de Wet Gemeenschappelijke Regeling vallen.

Deze wet vormt een belangrijke grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. De meest toegepaste regeling is die van een openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. 

Dit openbaar lichaam vormt dan een zogenaamd Shared Servie Centrum,  SSC bijvoorbeeld op het gebied van:

  • ICT, HR, Financiën, belastingen.
  • Sociale dienstverlening (sociale zaken) 
  • Vuilnisophaaldiensten,
  • Brandweerkorpsen,
  • Sociale werkvoorziening.
  • etc.

Aan de praktijk van de toepassing van de WGR (vaak aangeduid als SSC of als Gemeenschappelijke Regeling of als GR) kleven nogal wat haken en ogen en vaak worden de doelen die men met een GR beoogd niet of maar half gerealiseerd. 

Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door dat de bestuurlijke constructie de deelnemers zand in de ogen strooit en doordat de deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies weinig kennis hebben over de besturing van uitbesteed werk. Want als je de GR op zijn merites beschouwt gaat het om een vorm van captive outsourcing. 

Onderstaande artikelen lijken vaak op het eerste gezicht niets met een GR van doen te hebben. Maar de artikelen die hier zijn samengebracht onder de noemer Gemeenschappelijke Regeling, GR, bieden informatie die voor iedereen die nadenkt over het succesvol maken en besturen van een GR van belang zijn ook al geeft de titel en de inleiding soms een ander beeld. 

Ik beveel deze artikelen van harte bij u aan.
-
Koos Overbeeke


 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management