inrichting van de achterblijvende organisatie

 

Voordat je met besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie begint of met een verbeterinitiatief op dit gebied start is het belangrijk dat je twee vragen stelt: 

 

 1. Hoe vind ik een blauwdruk, een ontwerp, dat aansluit bij onze behoefte in termen van omvang, de juiste bemensing en processen en systemen?
   

 2. Hoe vind ik een implementatie manager die een state of the art product levert waar we van op aan kunnen?

 

Laten we het eerst hebben over het vinden van een implementatie manager.

 

 

Vergelijking van Regie en Demand Management consultancy bureaus

Als je niet vertrouwd bent met de benadering van Slagkracht Management, weet dan dat wij ernaar streven zo transparant mogelijk te zijn.

Wij delen alles wat we weten over Outsourcing en Demand Management met mensen en organisaties in Nederland.

Kennis delen is onze ambitie, omdat wij het niveau van prestaties en resultaten met Outsourcing en SSC’s in Nederland fors willen ‘opkrikken’. Organisaties worden daar sterker en beter van en het werk, ons werk, wordt er leuker door.

We vertellen je dit alleen maar omdat we je hier op deze pagina wat inkijkjes in de Outsourcing- en de advieswereld bieden.

En wees gerust, je vindt deze informatie nergens anders.

Waarom we dit doen? Omdat, als wij zouden outsourcen, wij deze informatie graag zouden bezitten.

Begin deze eeuw zaten we in zo'n positie. We wisten van toeten noch blazen en in die tijd was in Nederland die benodigde kennis niet te vinden.

We hebben die kennis dus uit Engeland en de verenigde Staten moeten halen en daarna met schade en schande het in de Nederlandse situatie moeten leren toepassen.

Jullie kunnen met onze huidige kennis en ervaring je voordeel doen.

 

Drie waarheden over Outsourcing en Demand Management


Waarheid # 1:

Niet elke Demand Management functie is gelijk!
Het is een gegeven dat veel Outsourcing adviesbureaus ook adviseren over Regie en Demand Management.

Bureaus die gespecialiseerd zijn in Regie en Demand Management zijn er weinig maar er komen er steeds meer. steeds meer bureaus en ZZP-consultants hebben onze opleiding Regie en Demand Management gevolgd. 

 

Veel traditionele Outsourcing adviesbureaus verdienen hun geld met advies en koppelen dit aan bemiddeling richting een leverancier (die hun een kickback fee betaalt). Regie en Demand Management doen ze erbij.

Je kunt ook adviesbureaus tegenkomen die zijn gespecialiseerd in Supply Chain Management. Die bureaus hanteren methodieken die voor een deel lijken op Demand Management zoals wij dat voor SSC en Outsourcing toepassen, maar er zijn ook forse verschillen.

Deze bureaus zijn gericht op logistieke processen van materialen. Niet op diensten en services zoals ICT, FM, HR en financiën.

Outsourcing adviesbureaus houden bij het inrichten van besturingsmethodieken rekening met het belang en de (on)mogelijkheden van de provider waarmee ze een relatie hebben. Wil je weten hoe dat werkt? Lees dan Outsourcing bij de provincie.

Wij adviseren om samenwerking te zoeken met een bureau dat echt onafhankelijk is zodat het zonder terughoudend te hoeven zijn jullie belangen kan dienen. 

 

Natuurlijk gaat ieder Adviesbureau op enig moment wel met providers in gesprek met het doel dat die provider aan jullie wensen kan voldoen.

Bijna altijd beweegt de provider hierin mee vanaf het moment dat hij doorheeft dat jullie een gemeenschappelijk belang nastreven en een echte win-win willen realiseren.

Veel bureaus adviseren u over een regie-functie. Ook al worden hier soms een Demand Management en een Supplier Management functie bij inbegrepen, toch raden wij een regie-regiefunctie af.

Tenzij jullie voldoen aan de criteria die wij in het document 'wat is beter Demand Management Regie of Supply Management' hebben gegeven.

 

Het probleem is natuurlijk dat ieder bureau zegt dat zijn benadering voor de besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie uniek is en voor jullie de beste keuze is.

 


Helaas ervaren onze klanten dat dit laatste vaak niet het geval blijkt te zijn.

Hoe dat komt?

Natuurlijk, voor een deel gebruikt iedereen vergelijkbare technieken en methoden en richt men de Demand Management functie op het oog op gelijkwaardige wijze in.

Maar ook hier bepaalt de uitzondering de regel. Test hen op resultaatmanagement en pas op voor de valkuil die de meeste bureaus voor je neerleggen.

Wat die valkuil is?

Ze benoemen een procesresultaat als resultaat.

Voorbeeld: Ze benoemen als resultaat dat 98 % van alle telefoontjes binnen de afgesproken tijd zijn afgehandeld!

Leuk, maar wat heb je daaraan?

Jullie willen resultaten die onder aan de streep in de boekhouding te zien zijn. Of resultaten die je terughoort in de kwaliteitsbeleving van medewerkers en klanten!

Of die klanten tevreden zijn met de behandeling en de afhandeling van hun vragen is daarom een beter, een relevanter meetpunt dan of de telefoontjes binnen X-tijd zijn afgehandeld.

 

Vraag je je af of een adviesbureau, of een kandidaat implementatie manager echt deskundig is?

Ga met ze in gesprek en vraag hen naar de toepassing van capability management (in plaats van het bureaucratische monsters losjes gebaseerd op het negen-vlakken-model van professor Maes. 

Een regieorganisatie met meer dan tien medewerkers en een starre bureaucratische scheiding tussen demand-, supply- en regiemanagement moeten jullie alarmbellen doen afgaan.

Veel adviseurs zullen dan door de mand vallen.

PS. Professor Rik Maes heeft zelf onderkend dat zijn bekendste publicatie over informatiemanagement uit 2003 is misbruikt en gevat in betonnen bureaucratische misbaksels (Bron: AG Connect maart 2017).

Zijn negen vlakken model is zeker nuttig voor iedereen die met informatiemanagement aan de slag wil. Het model is echter niet ontwikkeld noch bedoeld om uitbesteed werk te besturen.

Voor organisatie die dit model toepassen zijn er wel aangrijpingspunten om op verder te borduren. Dat laatste onderwerp valt buiten de scope van deze gids.

 


Waarheid #2:

De besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie heeft meer te maken met integriteit en karakter dan wat dan ook!

In de loop der tijd ontdekten wij dat het verschil tussen bureaus minder te maken heeft met wat ze doen of hoe ze werken, maar alles te maken heeft met hun toewijding om kwaliteit en waarde te leveren.

Dat klinkt u misschien clichématig in de oren, maar wij ontdekten dat bureaus en adviseurs die erop gericht zijn snel geld te verdienen (meestal via een uurtje-factuurtje-contract) ofwel producten van lage kwaliteit leveren, ofwel een product op jullie kosten en in jullie tijd gaan ontwikkelen!

 

Er zijn ook goede bureaus!

Bureaus en implementatie managers die resultaat vooropstellen. Bureaus die dat resultaat vooraf vastleggen en daar een vaste prijs voor rekenen en een garantie afgeven.

Denk je niet dat jullie met een bureau / een implementatie manager die zo werkt, dat jullie daarmee beter af zijn?

 


Waarheid #3:

Alle adviesbureaus elke ZZP consultant speelt een goede wedstrijd!

De verkoop belofte van elke adviseur is dat straks, als alles achter de rug is, de besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie netjes op orde is. De uitbestede dienst zal volgens die belofte effectief en efficiënt gemanaged.

Maar, de besturing van uitbesteed werk en de inrichting van de achterblijvende organisatie is niet een verkoopverhaal, mooie brochure of een flitsende website.

Helaas, een brochure, een ronkende PowerPoint presentatie onthult niets over de resultaten van het werk dat wordt geleverd en ook niets over de kwaliteit van de besturing waar jullie straks mee moeten werken.

Een verkoopgesprek of een website zeggen ook niets over de resultaten van het werk dat wordt geleverd.

Maar, als je bereid ben om wat voorwerk te verrichten, zijn er manieren om bureaus en consultants van elkaar te onderscheiden.

 

Drie manieren om een insidersblik te werpen

op adviesbureaus en ZZP consultants

 1. Via het internet: Google ‘conflicten’, ‘rechtszaken’, ‘schikkingen’, ‘wisseling van leverancier’ in relatie met het bureau dat jullie belangstelling heeft en controleer vooral de discussieplatforms waarop medewerkers actief zijn.

 2. Vraag aan Outsourcing leveranciers welke ervaringen zij hebben met bepaalde adviesbureaus in relatie met de inrichting van de achterblijvende organisatie.

  Als een leverancier zegt dat er geen problemen zijn en hij alleen positieve ervaringen kent, dan jokt hij een beetje of hij heeft geen ervaring met dat bureau. Ieder bureau heeft weleens tegenslag, dat is normaal. Maar hoe ze met die tegenslag omgaan, dat maakt het verschil!

  Zegt een leverancier dat hij het bureau niet kent, dan kan dat betekenen dat zijn voorkeur uitgaat naar een bureau waarmee hij al langer prettig samenwerkt. Is jullie belang gediend met zo’n kongsi?

 3. Vraag om referenties en bel die mensen op. Of vraag het bureau om een garantie op hun werk en kijk hoe ze daarop reageren en hoe ze ermee willen omgaan. Krijg je:

  1. een procesgarantie?

  2. een resultaatgarantie? 

  3. of een procesgarantie die als een resultaatgarantie is geformuleerd?

Bij 1 en 3 weet je genoeg! Dat gaat jullie niet helpen. Selecteer een bureau of een ZZP implementatie manager die een businessresultaat garantie durft af te geven.

 

 

Het belang van Internationaal erkende modellen

London School of Management en de University of Tennessee

In de afgelopen 17 jaar hebben wij tientallen organisaties Demand Management, Supplier Management en Regiefuncties onderzocht op effectiviteit.

We hebben the good, the bad and the ugly gezien, maar onze toewijding aan kwaliteit in resultaatgerichtheid en efficiency voor de inrichting van de achterblijvende organisatie is nooit afgenomen.

Ons beleid is het altijd geweest om de beste Demand Management functie te implementeren die er op de wereldmarkt te vinden is.

Op het gevaar af dat we hierin arrogant klinken, kunnen we de lijn van onze keuze verantwoorden op basis van onze reputatie en onze tevreden klantenkring.

Vested Outsourcing en Capability based Demand Management is onze keuze, omdat deze combinatie van benaderingen als enige borg staat voor optimaal resultaat van uw Outsourcing of SSC.

 

 

Je kunt meer leren over Vested Outsourcing door de site van de Universiteit van Tennessee te raadplegen of even te kijken naar dit YouTube filmpje met de founder van Vested Outsourcing, Kate Vitasek:

Capability Management is door de professoren Feeny en Willcocks oorspronkelijk ontwikkeld voor de aansturing van ICT.

Onderzoek van de Open Universiteit toonde aan dat de methodiek breder kan worden toegepast dan alleen ICT. Dat laatste doen wij met veel succes sinds 2010. 


 

Twee kernkwaliteiten van succesvolle Regie/Demand Management organisaties

Verder lezen >> 

 


Blijf op de hoogte. Word Insider!

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is. Je kunt je hier bij hen aansluiten.


 

inzetbaar

Invalid Input