klok Leestijd is 3 minuten
organiseren van de DevOps werkwijze

 

 

 

 

 

Organiseren van de DevOps werkwijze

 

 

Het organiseren van de DevOps werkwijze, hoe doe je dat? Om dat toe te lichten hebben we hier een DevOps organisatie eenvoudig uitgelegd.

Een DevOps organisatie is niet langer georganiseerd analoog aan de traditionele IT verkaveling zoals bijgaande figuur die weergeeft.

 

traditionele verkaveling van IT organisatie

 

 

 

DevOps organisaties zijn georganiseerd in kleine multidisciplinaire teams. Hierbij neemt elk team van A tot Z alle voorkomende werkzaamheden van een deelproduct of -dienst voor zijn rekening.

Zo’n team noemen we een Squad. Een aantal Squads vormen samen een Tribe.

 

Tribe Squad organisatie 

 

Een DevOps organisatie bezit daarbij een mindset voor zelfsturende teams. Teams die Agile methoden, zoals Scrum, toepassen.

In een optimale DevOps organisatie zie je geen specialistische afdelingen meer.

Een Squad is integraal verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden rond zijn product of dienst.

 

 

Squads

Een Squad bestaat uit een multidisciplinaire groep van zeven tot maximaal elf mensen. In ieder geval maken deel uit van die groep:

  • Een Product Owner (PO), die de belangen van de stakeholders behartigt en verantwoordelijk is voor de lijst met wensen (de product backlog).

  • Een Scrum Master, die het werkproces binnen het team organiseert.

  • Het Ontwikkelteam, dat bestaat uit een multidisciplinaire groep mensen die binnen zogenaamde sprints werken aan het afleveren van een deelproduct of -dienst.

 

 

DevOps organisaties

Deze organisatie is opgebouwd uit: Squads, Tribes, Chapters en Guilds. In een schema ziet dat er als volgt uit:

 

model voor devops organisaties

 

 

Je ziet dat meerdere Squads zijn samengevoegd tot een Tribe.

Een Tribe is een groep Squads die aan hetzelfde product of dezelfde dienst werken. Een Tribe bestaat uit niet meer dan honderd man.

Elke Tribe heeft een Tribe leider. Die Tribe leider is verantwoordelijk voor het faciliteren van de werkomgeving voor de Squads.

 

 

Chapters en Guilds, ofwel vakgroepen

Binnen de organisatie zijn alle medewerkers met dezelfde expertise verdeeld over verschillende Squads.

Een Chapter bestaat nu binnen een Tribe uit medewerkers met dezelfde expertise.

Een Chapter is een vakgroep die aan expertise ontwikkeling werkt.

Een voorbeeld is de vakgroep Testers.

Onder leiding van een Chapter leider wordt er periodiek overlegd om ervaringen en kennis uit te wisselen en uitdagingen met betrekking tot het Tester vakgebied te bespreken.

De Chapter leider is ook verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van medewerkers en hij bepaalt hun salaris etc.

 

Guilds

Een Guild is een vakgroep van medewerkers met dezelfde expertise, die verspreid zijn over de gehele organisatie.

 

 

Organiseren van de DevOps werkwijze: Uitgangspunten

  1. 1. Bij het organiseren van de DevOps werkwijze zorg je er voor dat de klant/gebruiker centraal staat. Dat betekent dat er wordt gewerkt binnen korte sprints met medewerking van echte klanten en eindgebruikers.

  2. Ze vermijden waterval- en serieel werk waarbij alleen vanuit de eigen rol of functie wordt gewerkt en het geheel uit het oog wordt verloren.

  3. Een team bouwt en zorgt dat het werkt. DevOps teams zijn verantwoordelijk vanaf het concept tot het einde van de levenscyclus. Producten en diensten die door het team zijn gebouwd en opgeleverd, blijven onder beheer van dat team.

  4. 4. Bij het organiseren van DevOps werkwijze ligt het accent op het continu verbeteren van producten en diensten. De kwaliteit moet zo hoog mogelijk zijn of worden. Gebruikskosten probeert het team te minimaliseren. Snelheid, kosten en het leveringsgemak probeert men te optimaliseren.

  5. Ze automatiseren zo veel mogelijk. Vooral in de automatisering van test- en beheerwerkzaamheden en in het geautomatiseerd naar productie brengen van applicaties zitten kosten- en snelheidsvoordelen.

 

 

Wat zijn voordelen en nadelen

van het organiseren van de DevOps werkwijze

De kracht van de DevOps methode is dat medewerkers met uiteenlopende specialisaties in een vast team samenwerken.

Dat team werkt in korte sprints aan het opleveren van een deelproduct of -dienst. Hierdoor kan snel worden geleverd. Het organiseren van de DevOps werkwijze kom in een dynamische omgeving het best tot zijn recht.

In optimale DevOps organisaties zie je geen specialistische afdelingen meer.

Een Squad is integraal verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden rond zijn product of dienst (zie lemniscaat afbeelding boven aan deze pagina).

Ga je het organiseren van de DevOps werkwijze toepassen dan gaat de organisatie van het werk en van de IT afdeling flink op de schop. Specialisten moeten breder inzetbaar worden.

Organisaties die kampen met schaarse specialismen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Organisaties die een deel van hun ICT dienstverlening hebben uitbesteed hebben met deze werkwijze ook in de problemen.

Maar daar zijn oplossingen voor. Zie DevOps en Outsourcing
-
Koos Overbeeke

 

 

Terug van het organiseren van de DevOps werkwijze naar Slagkracht in ICT Outsourcing