outsourcing in de maakindustrie

klok Leestijd is 3 minuten

 

 

Outsourcing in de maakindustrie

In het begin van de 20e eeuw bouwde Henry Ford een autofabriek, compleet met een staalgieterij, een staalwalserij, een houtwerf en verder alles wat nodig was voor de productie van het Model "T" Ford.

Dit soort mateloosheid is niet langer een praktisch business model. Het is bijna onmogelijk om overal even goed in te zijn.

 

Wat neem je mee van deze gids voor de Maakindustrie

 1. Vaak verward men Outsourcing met Inkoop. Wat is daar fout aan?
 2. Welke eisen stel je aan een uitbesteding en wat is daar anders aan dan de eisen die je bij Inkoop stelt.
 3. Praktijklessen. Hoe krijg je een uitbesteding goed op de rails?
 4. Een uitgebreide gids (download pdf met 19 pagina’s informatie)

 

Wat bereik je als je deze kennis toepast?

 

Je komt beter beslagen ten eis en krijgt daardoor betere resultaten.

 

 

Waarom Outsourcen in de Maakindustrie?

Uitbesteden in de maakindustrie ontstaat doordat het in de huidige tijd bijna onmogelijk is om overal even goed in te zijn.

Fabrikanten evenals bijna alle andere organisaties, productiebedrijven, non-profit en overheidssfeer, besteden daarom veel activiteiten uit aan partijen die in zo’n activiteit gespecialiseerd zijn.

We zijn dat vaak zo gewoon gaan vinden dat we niet meer over ‘uitbesteden’ praten maar over ‘inkoop’.

Er bestaan echter grote verschillen tussen strategische inkoop en samenwerkingsverbanden met strategische partners en Outsourcing. Verschillen die in de maakindustrie nog wel eens over het hoofd worden gezien en daar lijden alle partijen schade van.

 

 

Outsourcing in de maakindustrie | jullie eisen

Van apparaten- en machinebouwers, Original Equipment Manufacturers, OEM, horen wij dat uitbesteding aan vier eisen moet voldoen:

 1. Het mag niet duurder zijn dan interne productie.

 2. De leverancier moet de klantorganisatie op alle niveaus ontzorgen.

 3. Het effect moet zijn dat de OEM-er zich meer kan focussen op zijn kerncompetenties.

 4. Kwaliteit en (lever)betrouwbaarheid moeten gegarandeerd zijn. De uitbesteding moet concrete en tastbare voordelen opleveren.

 

efficiency en productiviteit

 

In ons mini eBook over strategische samenwerking in de maakindustrie lees je meer over deze business eisen. Daarbij zien wij dat voor een aantal partijen een strategische samenwerking niet is weggelegd. Ook dat belichten we in ons mini eBook.


Over inkoop, Outsourcing en uitbesteding

Outsourcing is een wereldwijd gebruikte term voor het uitbesteden van diensten en werkzaamheden. Uitbesteding is een Nederlands woord met vaak, maar niet altijd, dezelfde betekenis als Outsourcing.

Uitbesteden is vaak ook inkoop en even vaak worden die twee begrippen door elkaar gehaald. Er zijn echter grote verschillen en de impact van die verschillen op de bedrijfsvoering is groot.


Outsourcing in de maakindustrie | Het verschil met inkopen

In een traditionele definitie verwijst inkoop naar de verwerving van een halffabricaten. Het kopen van materialen om te gebruiken in de fabriek is een voorbeeld van inkoop.

Om bij het voorbeeld van de auto-industrie te blijven: de verwerving van staalplaat dat voldoet aan bepaalde specificaties voor de productie van een auto is een inkoopactiviteit.

Als het goed is kun je bij deze inkoopactiviteit kiezen tussen meerdere leveranciers. De concurrentie tussen die leveranciers houdt hen scherp en zorgt ervoor dat jullie de gewenste kwaliteit krijgen voor een redelijke prijs.

Als een leverancier een monopolie positie bezit dan loop je risico’s die vergelijkbaar zijn met Outsourcingsrisico’s. Maar die risico’s zijn met effectief Demand Management goed te managen.


inkoop of capaciteit outsourcing
In het plaatje hierboven zie je dat bij inkoop de interactie met de leverancier voornamelijk op operationeel niveau liggen. Uitbesteding of outsourcing houdt in dat je een dienst die eerst intern werd verzorgd nu extern betrekt of dat een halffabricaat dat jullie eerst intern vervaardigd nu extern wordt geproduceerd.

Jullie betalen een andere organisatie voor het uitvoeren van werk waarvan jullie het resultaat hebben gedefinieerd. Bijvoorbeeld: als het product dat je verkoopt is opgebouwd uit kleinere halffabricaten, kunt je kant-en-klare halffabricaten inkopen.

 

Maar je kunt ook een leverancier betalen om jullie halffabricaat (sub-assemblage) op maat voor je te maken. Het werken met een andere organisatie die op maat een product voor je bouwt of diensten levert op basis van een overeenkomst en met een resultaatverplichting, noemen we uitbesteding.

 

strategische outsourcing


In bovenstaand plaatje zie je dat bij strategische Outsourcing de interactie met de leverancier op alle organisatieniveaus plaatsvindt.

 

 

Wat maakt dat een inkoopbenadering

bij Outsourcing in de maakindustrie niet werkt?

Bij outsourcing spelen een aantal zaken die bij inkoop niet aan de orde zijn. Deze zaken maken van Outsourcing een businesspraktijk waarbij je op andere zaken let dan bij inkoop.

Wat zijn dat voor zaken die Outsourcing in de maakindustrie bijzonder maken:

 1. Jullie organisatie draagt bedrijfsmiddelen in eigendom over aan een business partner. Bedrijfsmiddelen die je business partner in staat stelt om het werk uit te voeren dat eerst intern binnen jullie organisatie werd uitgevoerd.

 2. Jouw organisatie draagt medewerkers over aan de leverancier. Medewerkers die grotendeels de taken die zij eerst intern bij jullie verzorgden nu als leverancier gaan verzorgen en onder aansturing van het management van een leverancier gaan verzorgen.

 3. Je business partner levert de service of voert taken of een functie uit met de medewerkers en de bedrijfsmiddelen die hij heeft overgenomen, aangevuld met zijn eigen medewerkers, bedrijfsmiddelen en expertise.

 4. Jouw organisatie en die van jullie businesspartner gaan een contractrelatie voor meerdere jaren aan (3-7 jaar).

Bij een leverancier-klant relatie, een inkooptransactie, wordt een leverancier door de tucht van de markt gedwongen om een goed product te leveren tegen een redelijke prijs. Leveranciers die minder presteren dan hun concurrenten, lopen het risico klanten kwijt te raken.

Op het moment dat je een outsourcingscontract tekent ben je voor meerdere jaren aan een leverancier verbonden. Outsourcing in de maakindustrie veroorzaakt dat een zogenaamde businesspartner min of meer in een monopoliepositie terecht is gekomen.

maakindustrierapport

 

Dat laatste is helemaal niet erg. Mits je Demand Management invoert met het doel om die businesspartner bij de les te houden.

Demand Management heb je overigens ook nodig als je een inkooprelatie hebt met een leverancier die op zijn marktterein een feitelijke monopoliepositie bezit omdat er geen concurrenten zijn.
-
Koos Overbeeke

 

De Ins en Outs van Outsourcing in de maakindustrie?

Klik hier en lees dit gratis mini e-book over outsourcing in de maakindustrie

In dit mini e-book lees je meer over strategische samenwerking en outsourcing in de maakindustrie.