persona's in outsourcing service

 

 

 

 

Wat zijn Persona’s in Outsourcing Services

 

Wat zijn persona’s in Outsourcing Service?

Persona’s zijn op research gebaseerde archetypische representaties van:

  • Wie gebruikers zijn?

  • Wat willen zij/proberen zij te doen?

  • Welke doelen sturen hun gedrag?

  • Hoe denken ze over de dienstverlening?

  • Hoe nemen ze diensten af?

  • Waarom besluiten ze tot afname van een dienst?

  • Waar, op welke plaats nemen zij die dienst af?

  • Via welke hulp/communicatiemiddelen werken ze met de dienst?

Persona’s hebben niets te maken met profiling (zoals in Marketing) maar alles met gedrag voor, tijdens en na de service afname.

 

Terug van Persona’s in Outsourcing Service naar Relatiemanagement bij Outsourcing

 

 

 

 


 

Blijf goed geïnformeerd

 

Twintig keer per jaar een nieuwe publicatie met tips en aanwijzingen voor een succesvolle Outsourcing praktijk.

 

Voornaam
Mailadres