sourcing in ict
klok Leestijd is 4 minuten
klok Video is 3,5 minuten

 

 

 

 

 

Sourcing in ICT

Het enige juiste besluit over Sourcing in ICT

Sourcing besluiten in ICT worden vaak genomen op basis van kostenoverwegingen, kwaliteitsoverwegingen en vanwege schaarse resources. 

We zien dat aan dit soort overwegingen veel mitsen en maren kleven. Wanneer hierop je strategie is gebaseerd, zijn de kansen op succes minimaal.

Er zijn wel strategieën die de kansen op succes sterk vergroten. Die behandelen we in deze infospecial en we laten Warren Buffett in een video aan het woord waarin hij zo’n strategie onderstreept.

 

 

Kun je met Offshoring kosten besparen?

Soms lukt het met offshoring. Offshoring maakt het in een heel klein aantal situaties mogelijk kosten te besparen door werk uit te besteden naar lagelonenlanden. Maar als je als organisatie nog geen ervaring hebt met Outsourcing, raden we offshoring af.

 

Het succesvol maken van offshoring vraagt vaardigheden en kennis die bijna alleen multinationals in huis hebben. En offshoring via in Nederland gevestigde dochters van in Zuidoost-Azië gevestigde IT bedrijven veroorzaakt bureaucratische rompslomp en rigide dienstverlening die we je graag besparen.

Als jullie wel voldoende Regie en Demand Management deskundigheid in huis hebben, ruime ervaring met Outsourcing bezitten en kunnen beschikken over een ervaren Bridge SE (zie infospecial over de offshoring kloof en de Bridge SE), dan is offshoring een optie en is op grote projecten enige kostenbesparing mogelijk.

Bij kleinere projecten wegen de extra transactiekosten en interactiekosten niet op tegen de besparingen op loon- en productiekosten.

 

 

Kun je met Outsourcing kosten besparen?

Nee, de arbeidsvoorwaarden bij professionele dienstverleners zijn over het algemeen heel goed. Vaak net iets beter dan bij traditionele organisaties.

Dat maakt dat Outsourcing naar zo’n professionele dienstverlener moeilijk een lager kostenniveau  kan opleveren. Bedenk ook dat Outsourcing altijd extra interface kosten aan jullie kant, maar ook bij de dienstverlener genereert.

Natuurlijk kennen wij ook situaties waarbij zo’n professionele dienstverlener door innovatie en de toepassingen van andere technieken kostenbesparingen realiseert. Maar die kostenbesparing was zeker nog hoger uitgevallen als de uitbesteder die innovatie en andere technieken zelf hadden toegepast.

Er zijn daarom andere en betere redenen om dit werk uit te besteden.

 

 

Kun je met een GR-SSC kosten besparen?

Nee, ook de argumentatie dat je toekomstige kosten en investeringen kunt reduceren, doordat je die kosten via uitbesteding met meerdere partijen kunt delen – is een drogredenering!

In de praktijk zien we dat om een veelvoud van redenen die lagere kosten er niet uit komen. Lagere investeringen wel. Doordat de leverancier de investeringen voor zijn rekening neemt, ben je die kosten kwijt.

Er vindt daardoor een verschuiving plaats van investeringskosten (Capex) naar operationele kosten (Opex). Door allerlei omstandigheden vallen de schaalvoordelen die de leverancier kan realiseren vaak tegen.

We hebben de beloofde besparingen nog nooit in de praktijk gezien. Ja, soms worden die gerealiseerd maar dat gebeurt dan door op de dienstverlening te bezuinigen.

Daarvoor hoef je niet na te denken over Sourcing in ICT en daarvoor hoef je niet uit te besteden. Dat had je intern ook kunnen doen.   

 

Sourcing in ICT:

Kun je IT diensten uitbesteden om kwaliteitsverbetering en service betrouwbaarheid te verbeteren?

Interessant is dat als je spreekt over kwaliteitsverbetering in ICT dienstverlening, leveranciers het nooit hebben over de kwaliteit van de Output. De kwaliteit van de dienst zoals de gebruiker die ervaart.

Zou je het gesprek wel op Output richten, dan gaat het dus over de snelheid van de schermrespons, de apps die beschikbaar zijn, hoe goed apps zijn afgestemd op de werkprocessen etc. 

Onze ervaring is dat er op deze punten nog werelden te winnen zijn.

 

Vakspecialisten denken in andere termen

Vakspecialisten denken ik termen van hun ICT vakgebied en niet in termen van jullie corebusiness. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op dit gebied maar dat zijn het ook: uitzonderingen.

Praat je met IT’ers of zoek je informatie over kwaliteitsverbetering in ICT dienstverlening, dan gaat het over processen en systemen waaraan iets te verbeteren valt. Men heeft het over processen die worden herzien, beheerderstools die worden geëvalueerd en het dienstenportfolio dat wordt uitgebreid met de nieuwste mogelijkheden. 

Zitten de klanten/gebruikers op dat laatste te wachten? Vaak niet. Sourcing in ICT is daarom ook geen gemakkelijk werkterrein.

Ga je Outsourcen, dan kom je terecht bij ICT professionals. En als die vraagt de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, wat zagen we net dat die dan gaan doen? Ze gaan praten over processen en systemen i.p.v. over output en resultaten.

Juist, natuurlijk kun je met het inschakelen van een professionele leverancier kwaliteitsverbetering realiseren. Maar dat lukt alleen als weet hoe je wegblijft uit vakinhoudelijke gesprekken, als je weet hoe je business resultaten als KPI's voor succes benoemt.  

 

We horen op directie niveau vaak:

"Onze leverancier heeft bewezen een veel hogere kwaliteit te kunnen leveren dan wij intern ooit zouden kunnen!"

Ja, als je nadenkt over Sourcing in ICT, dan lijkt werken met een provider die een veel hogere kwaliteit kan leveren, een aantrekkelijk alternatief. 

Helaas kunnen wij geen positieve voorbeelden van zo’n ongelijkwaardige samenwerking laten zien. 

Het onderstaande schema maakt zichtbaar wat er echt gebeurt.

Dit schema illustreert duidelijk hoe een relatie tussen een leverancier met een hoge taakvolwassenheid en een uitbesteder met een lage taakvolwassenheid voor die laatste weinig positiefs oplevert.

Als jullie in die situatie zitten dan is de enige oplossing dat je een ervaren en goed opgeleide Regisseur / Demand Manager aantrekt of dat jullie jezelf snel in dit vak gaan bekwamen. En pas op voor ervaren ICT collega's die het vak 'Sourcing' in de praktijk hebben geleerd. Meestal helpen die je van de regen in de drup.   

Wil je toch nog steeds Outsourcen, en daar kunnen goede redenen voor zijn, dan kun je met een goed opgeleide Regisseur / Demand Manager, iemand die de juiste methoden kent, een bij jullie passende provider contracteren. 

 

ICT leverancier levert een veel hogere kwaliteit

 

 

Sourcing in ICT:

Outsourcing omdat ICT deskundigheid onvoldoende in huis is

deskundigheid onvoldoende in huis

 

Organisaties besteden (delen van) de ICT organisatie uit. Door groei of nieuwe ontwikkelingen worden ze voor de vraag gesteld: ‘Investeren in eigen mensen en expertise van een nieuwe technologie opbouwen, of uitbesteden?’

Hierbij speelt een rol dat op het gebied van ICT de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk is. Er is gewoon schaarste aan echte specialisten en de professionele bureaus kopen schaars talent in met arbeidsvoorwaarden die voor de meeste organisaties onhaalbaar zijn.

Zo’n professioneel bureau, nu in het bezit van schaarse deskundigheid, moet vervolgens beslissen voor welke klant hij die deskundigheid gaat inzetten. Dat wordt de klant die over de ruimste budgetten beschikt en die niet moeilijk doet over de hoogte van tarieven van ingezette specialisten.

Kortom, als geld geen rol speelt kun je dit probleem oplossen. Speelt geld wel een rol, dan kun je beter overwegen om je eigen mensen bij te scholen.

 

 

Het enige juiste besluit over Sourcing in ICT

Schoenmaker, blijf bij je leest. Warren Buffett heeft bij mijn weten nooit iets gezegd over Sourcing in ICT, maar hij zegt wel iets dat in dit verband van enorm belang is. Hij zegt: ‘Ik investeer nooit in zaken die ik niet begrijp.’

 

 

Is ICT bij jullie corebusiness? 

Misschien werken jullie in de business van ziekengenezing (ziekenhuis), of in de fabricage van verfstoffen (Akzo), of in de distributie van pakjes en poststukken (Post NL), of in de verzorging (zorginstelling), of in de levering van hypotheken (banken, pensioenfondsen en verzekeraars), of in de administratieve besturing van een gebied (gemeente, provincie, ministerie) etc. etc.

In al die takken van sport zijn ICT en Sourcing in ICT geen core competenties. Het is daarom onwaarschijnlijk dat als je goed bent in het vak waar je voor staat, dat je ook goed bent in ICT.

 

Richt je aandacht op jullie corebusiness

Waarom zouden jullie tijd en geld en energie investeren in een tak van sport waar je eigenlijk geen verstand van hebt? Is het niet slimmer om je tijd, geld en energie te richten op waar je wel verstand van hebt?

Een andere manier van verwoorden is je aandacht te focussen op je core business. En terwijl je dat doet, kun je zeker proberen om voor het werk dat je gaat uitbesteden omdat je er geen verstand van hebt, ook de kosten te reduceren of de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Daartoe ben je zelfs beter in staat als je geen verstand van ICT hebt.

 

Ja, interessant,

maar hoe stuur ik Sourcing in ICT dan naar succes?

Hoe bestuur je dat uitbestede werk? Hoe zorg je dat jullie als gevolg van je gebrek aan kennis niet worden uitgebuit?

Daarvoor moet je iemand aanwijzen die Regie en Demand Management over het uitbestede werk gaat voeren. Ook Regie en Demand Management is een vak apart, maar je hoeft er geen ICT kennis voor te bezitten. Iedere ervaren manager kan dit vak in twee dagen leren en binnen enkele weken onder de knie hebben.
-
Koos Overbeeke

 

Gerelateerde informatie bij Sourcing in ICT

Kostenbesparing door Outsourcing
De tweedaagse opleiding Regie en Demand Management

 

 

Terug van Sourcing in ICT naar Slagkracht Outsourcing ICT