Training Outsourcing voor OR leden

OR leden zien steeds vaker besluiten over Outsourcing langskomen.

Training Outsourcing voor OR ledenDe training Outsourcing voor OR leden helpt hen medezeggenschap bij die besluitvorming vorm te geven.

(Out)Sourcing wordt in organisaties aangewend om bijvoorbeeld kosten te reduceren of om de aandacht meer op de kernactiviteiten van het bedrijf te richten.

Outsourcing en SSC vorming zien we bij Productiewerk, Facilitaire en HR diensten, ICT bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Slagkracht Management adviseert sinds 1993 bedrijven en overheidsorganisaties en staat hen terzijde bij het in goede banen leiden van- en de besturing van hun (out)sourcing vraagstukken.

Op verzoek van de OR Defensie (CMC) zijn wij eind 2014 begonnen met onze expertise aan te bieden aan de medezeggenschap in de vorm van opleidingsdagen.

Onze opleidingen zijn afgelopen jaar gevolgd door medewerkers en OR leden van o.m. Philips, KPN, gemeenten Amsterdam, Delft, Defensie, ABNAMRO, het UWV etc. en veel kleinere overheid- zorg- en MKB organisaties.

 

Voor wie?

Je bent lid van een OR, GOR, COR of van een medezeggenschapscommissie, en vanuit die rol betrokken bij out(sourcing) van werk.

Je bent er van bewust dat besluitvorming over uitbesteed werk een andere discipline is dan besluitvorming over interne reorganisaties.

Je realiseert je dat de invulling van medezeggenschap bij uitbesteed werk andere aandacht vraagt dan medezeggenschap bij interne werkzaamheden:

 1. Je wilt weten hoe je maximaal invulling aan medezeggenschap kunt geven bij de uitbesteding die aan de orde komt.

 2. Je wilt meer inzicht in de risico’s die jouw organisatie met uitbesteding van werk loopt en je wilt weten hoe die risico’s beperkt kunnen worden.

 3. Je wilt (op hoofdlijnen) weten hoe de besturing van uitbesteed werk effectief en efficiënt kan worden ingericht en wat de effecten op de achterblijvende organisatie zijn.

 4. Je wilt weten hoe wat de mogelijkheden van medewerkers zijn en hoe je hun positie kunt versterken.

 

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de

eendaagse training Outsourcing voor OR leden

De training Outsourcing voor OR leden brengt de medezeggenschapsaspecten tot leven. Theorie en praktijk worden aan elkaar gekoppeld op een wijze die het voor jou als OR lid mogelijk maakt heel eenvoudig de stof in jouw situatie te plaatsen en toe te passen.

Daarnaast leer je een methodiek kennen die het voor jouw OR mogelijk maakt om grip op een (out)sourcing traject te houden.

Zoek gerust heel het Internet af. De kracht, de eenvoud en de resultaten van deze Medezeggenschapsmethodiek voor (out)sourcing leer je nergens anders kennen.

Je leert het alleen in deze training.

Onderwerpen die o.m. in de training Outsourcing voor OR leden aan bod komen zijn:

 1. Sourcing/outsourcing. Waar staan we vandaag?

 2. Drijfveren en beïnvloedingsfactoren voor outsourcing?

 3. Hoe ziet een sourcingtraject eruit? Is er een checklist?

 4. De rol van een business case in het sourcingtraject?

 5. Wat verwachten we van de dienstverlening na outsourcing?

 6. De beslismomenten in een sourcingtraject.

 7. Hoe borg je als medezeggenschap doelen en afspraken die in deelbesluiten en adviestrajecten zijn overeengekomen?

 8. Wat is de taak en de rol van een regieorganisatie

 9. Wat is normaliter de rol van de OR in een besluitvormingstraject en hoe past dat in een (out)sourcing traject?

 10. Hoe (on)omkeerbaar is een sourcingtraject? Op welke momenten kun je terug en wat zijn dan de gevolgen daarvan?

 11. Wat zijn normaliter de gevolgen en de rechten van het betrokken personeel bij een outsourcingtraject?

 12. Valkuilen en de oorzaken van tegenvallende resultaten bij uitbestedingen (geïllustreerd met praktijk cases).

 13.  …en nog veel meer.meer weten

 

Je trainer is Koos Overbeeke, oprichter en managing partner van Slagkracht Management.

 

Koos is tijdens de start van zijn loopbaan 5 jaar OR lid geweest en kent de problematiek van een OR uit eigen ervaring.

Training Outsourcing voor OR leden / referenties koos overbeeke 

Meer referenties


 

De gehele OR doet mee?

Wat zien in de praktijk dat de training het meest effect heeft als (nagenoeg) alle leden van de OR deze dag volgen. Het effect is dat iedereen op dezelfde lijn zit en je elkaar niet meer hoeft uit te leggen waarom je iets doet of iets wilt weten.

Om dezelfde reden hebben wij ook meegemaakt dat een OR en een directie samen de training volgden.

 


Garantie

Wij van Slagkracht Management staan garant voor de kwaliteit van de training Outsourcing voor OR leden.

Controleer gerust zelf of je waar voor je geld krijgt.

Je vindt nergens een vergelijkbare training. Een training met deze inhoud, deze kwaliteit en voor deze prijs.

 

Meer weten?

Kijk eens via deze link wat Desiree, Niels, Anne, Viviane, Alex en veel anderen over onze trainingen zeggen.

 

 

 

Kennismaken en nadere informatie inwinnen voor de training Outsourcing voor OR leden

Neem hier even contact met ons op.


 

 

Terug van training Outsourcing voor OR leden naar Slagkracht Outsourcing Opleidingen

 

  

 


Blijf op de hoogte!

 

 

Slagkracht-Outsourcing.nl is in de Benelux de favoriete Wiki van Regisseurs & Demand Managers en dat heeft een reden.

Jij en ik weten wat er aan scheelt in Outsourcing en SSC land en ik weet hoe je dat kunt repareren.

Wij bouwen aan een beweging van goed geïnformeerde collega's.

- Koos Overbeeke

 

Koos Overbeeke

 

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is en ze ontvangen om de 14 dagen nieuwe Slagkracht.

Je kunt je hier bij hen aansluiten.

 

Invalid Input