hoe herman aan de underdog positie bij outsourcing ontsnapt

 

 

 

Hoe Herman aan de Underdog Positie bij Outsourcing Ontsnapt!

 

David tegen Goliath is het klassieke verhaal van de underdog positie. In deze klassieker liep het tegen ieders verwachting in goed af.

In onze praktijk ontmoeten we regelmatig Regisseurs en Demand Managers die zich als David onvoldoende gesteund voelen door de directie (vergelijkbaar met koning Saul) in de strijd met de machtige leverancier (Goliath).

De mythe van David tegen Goliath houdt ons echter al sinds onze kindertijd voor de gek.

Wetenschappers ontdekten in de afgelopen vijftig jaar wetenswaardigheden over dit eeuwenoude klassieke verhaal.

Interessant voor managers zoals Herman, Demand Manager bij een installatiebedrijf.

 

 

Faillissement dreigt, ook Herman zijn baan staat op het spel, tenzij …

Het installatiebedrijf waar Herman voor werkt, balanceert op de rand van faillissement. Er zijn al een flink aantal mensen afgevloeid. 

faillisement dreigt.2

 

De directie heeft de ICT uitbesteed om kosten te besparen. Een Outsourcing waar de leverancier een zeer scherp contract voor heeft getekend. De kosten dalen substantieel.

Contractueel is er over de dienstverlening nauwelijks iets geregeld. De SLA stelt weinig voor. De leverancier is nu vooral bezig met een inspanning gericht op het terugverdienen van zijn investering.

Als onderdeel van een pakket maatregelen die de kostenstructuur van het bedrijf structureel dienen te verlagen, heeft Herman de opdracht gekregen om de functionaliteit van één ICT systeem fors uit te breiden.

Deze uitbreiding zou de efficiency en daarmee het kostenniveau van het bedrijf ten goede komen.

De Outsourcing leverancier, een wereldspeler, werkt echter onvoldoende mee. Voor meer inspanningen willen ze ook meer geld zien.

Geld is echter binnen het bedrijf van Herman nog steeds erg schaars. De directie houdt zich bij dit onderwerp nog stiller dan koning Saul in het verhaal van David en Goliath.

Herman en de directeur ICT voelen zich als David, de underdog, die kansloos ten strijde moet tegen de reus Goliath (hun multinational leverancier).

Ze hebben geen idee hoe zij in de besprekingen met de leverancier op gelijke voet zouden kunnen komen. Herman belt Slagkracht Management.

Als ik van Herman zijn vergelijking met David hoor, roept dat een feest van herkenning op.

Ik vertel hem mijn verhaal en wat het me opleverde. Ik leerde grote en machtige leveranciers met ons te laten samenwerken op onze condities.

Wil je ook leren hoe je een leverancier met je laat samenwerken? Kom dan naar de opleiding Regie & Demand Management bij Outsourcing

 

 

 

 

Overzicht van deze gids

  1. Hoe als uitbesteder aan de underdog positie ontsnappen

  2. De mythe van de underdog positie

  3. De mythe van de underdog ontzenuwd

  4. Met een andere bril naar de werkelijkheid leren kijken

  5. De kracht van een tegenstander is meestal ook zijn zwakte

  6. De management les die we leren uit de mythe van de underdog

  7. Demand management en aan de underdog positie ontsnappen

  8. Een gelijkwaardig gesprekspartner worden

 

 

underdog positie bij outsourcing