Vakmanager en Regisseur en Demand Manager

 

klok Leestijd is 4 minuten

 

 

Regisseur / Demand Manager moet inhoud kennen

 

Procesmanagers mislukken!

 

Kees heeft Q&A Tuesday aangeklikt en stuurt me een berichtje. Hij heeft de NRC van zaterdag 22 september gelezen.

In die krant stellen twee hoogleraren, Janka Stoker en Harry Garretsen, dat uit uitgebreid onderzoek blijkt dat procesmanagers die geen verstand van de inhoud hebben, altijd mislukken.

Zij noemen bekende personen als Camiel Eurlings en Marjan Oudeman als voorbeeld en bewijs van hun stelling.

Kees vraagt: ‘Koos, jij roept regelmatig dat vakmanagers zoals in ICT, HR en FM meestal niet de meest geschikte personen zijn om Regisseur / Demand Manager te worden.

Hoe verhoudt jouw stellingname zich met de stelling van Janka Stoker en Harry Garretsen?’

 

 

Een geweldig goede vraag, Kees! Kort door de bocht: Janka en Harry hebben gelijk, en ik ook. Hoe dat kan? Lees even met me mee want:

Regisseur / Demand Manager moet inhoud kennen.

 

 

Vakmanager en Regisseur en Demand Manager,

Geen Vakmanager maar toch Inhoudelijke Kennis Bezitten. Hoe zit dat?

Hier is een overzicht van wat we behandelen.

 

  1. Procesmanagers, de dood in de pot? Hoe zit dat dan?

  2. Vakmanager en regisseur en demand manager. Over welke kennis en kunde beschikt de meest geschikte kandidaat?

  3. De grootste valkuil van iedere manager bij Outsourcing

  4. Welke kennis en kunde moet een Regisseur en Demand Manager in huis hebben?

  5. Conclusie

  6. Welke inhoudelijke deskundigheid mag je niet missen?

 


Procesmanagers, de dood in de pot?

Procesmanagers zorgen bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen front- en backoffice, een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening of voor het inrichten van nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

De gedachte hierbij is dat het van belang is dat de processen zijn ingericht én adequaat bestuurd worden.

Management wordt daarbij gezien als een vak dat leidinggevenden kunnen uitoefenen zonder veel verstand te hebben van de inhoud van het werk.
 

In de vorige eeuw werd in organisaties de beste vakman vaak de manager. Echter de beste vakman was lang niet altijd ook de beste manager.

In organisatieonderzoek kwam naar voren dat goed leiderschap en management cruciaal zijn voor het presteren. Organisaties gingen daarom hun management professionaliseren.

Natuurlijk zit hier een kern van waarheid in.
 

Maar in een aantal organisaties leidde dit ertoe dat het belang van inhoudelijke expertise voor leidinggevenden van ondergeschikt belang werd geacht.

En hierin sloeg men door.

Men ging procesmanagement voeren en inhoudelijke deskundigheid werd verwaarloost of zelfs volledig genegeerd.

Algemeen bekende voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst en een Tilburgs ziekenhuis dat een jaar lang zonder succes probeerde om een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier te gebruiken.

Bij de belastingdienst constateren Hans Borstlap en Tjibbe Joustra in 2017 ‘het falen van het leiderschap van de dienst, en dan met name het gebrek aan inhoudelijke kennis van de fiscaliteit bij de top’.

Het Tilburgse ziekenhuis haalde de krant omdat de medewerkers geen grip kregen op een ICT systeem dat elders, bijvoorbeeld in het Radboud ziekenhuis Nijmegen, nagenoeg probleemloos werkte.

Onderzoek wijst uit dat zeer onvoldoende is nagedacht over de inrichting en het gebruik van het systeem en het inhoudelijke doel van processen die door het systeem moeten worden ondersteund.
 

We kunnen nog veel meer voorbeelden van falend management als gevolg van ontbrekende inhoudelijke deskundigheid opnoemen.

Maar waarschijnlijk heb je ook zelf ervaring met managers die zogenaamd medewerkers empoweren.

Zoals een medewerker laatst treffend tegen mij zei: ‘Hij weet van toeten noch blazen.’

 

 

Regisseur / Demand Manager moet inhoud kennen

Is een vakmanager dan de meest geschikte kandidaat?

Al jaren roepen wij dat vakmanagers niet de meest geschikte kandidaten zijn voor een Regisseur en Demand Manager functie.

Waarom niet?

In onze praktijk zien we dat vakmanagers vaak de omschakeling naar Regisseur en Demand Manager niet of onvoldoende kunnen maken.

Die omschakeling is ook moeilijk maar ook dringend noodzakelijk op 3 gebieden:

  1. Van hiërarchische sturing naar ketenbesturing

  2. Van aanbod-/budgetmanagement naar vraag-gestuurd management

  3. Van hiërarchisch afdelingsmanagement naar performance management en vendor development

Daarnaast is het belangrijk dat de Regisseur / Demand Manager de achtergebleven organisatie helpt aanpassen aan veranderende werkwijzen.

Iedere vakmanager die deze drie omschakelingen onvoldoende maakt, en we zien dat vaak gebeuren, trapt in valkuilen die desastreus zijn en een Outsourcing totaal laten mislukken.

Maar een vakmanager die de omschakeling naar Regisseur en Demand Manager wel weet te maken zal succesvol zijn in zijn nieuwe werkterrein.

Want een Regisseur / Demand Manager moet de inhoud kennen van het werk dat hij/zij op afstand bestuurt.

 

 

De grootste valkuil van iedere vakmanager bij Outsourcing

Verder lezen >> 

 


Blijf op de hoogte. Word Insider!

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is. Je kunt je hier bij hen aansluiten.


 

inzetbaar

Invalid Input