wat is holistisch demand management
klok Leestijd is 6 minuten

 

 

 

 

 

 

Wat is holistisch demand management?

Waarom is dat belangrijk voor mij, voor ons, om te weten?

 

Waarom zijn organisaties die holistisch demand management toepassen succesvoller? Demand Management is toch gewoon het managen van resultaten in een outsourcing relatie?

Inderdaad, tot zover niets nieuws onder de zon.

Maar er is meer.

 

 

 

 

Demand Management schenkt aandacht aan de 6 besturingsaspecten van outsourcing

 

 1. Regie (governance)

 2. Vraagbesturing (demand management)

 3. Aanbodbesturing (supply management)

 4. Relatiebeheer (relationship management)

 5. Contractmanagement

 6. Prestatiemanagement (performance management)

 

Dat is al veel. Veel organisaties bewijzen vooral lippendienst aan deze 6 aandachtsgebieden van Demand Management en zijn zich ook niet bewust van de kosten die ze onnodig maken en de kansen die ze laten liggen.

Maar de holistische demand manager kijkt verder dan de klassieke management en demand management benadering.

 1. Hij stelt de ‘waarom’-vraag en kijkt daarbij op vier niveaus. Dat zijn er twee meer dan waarnaar managers geneigd zijn te kijken.

 2. Hij gaat verder dan het neerzetten van een win-winrelatie. Hij werkt naar een win-win-win-relatie. Maar beter nog, hij werkt aan een remise!

Wat bedoelen we daarmee?

 

En de sleutelvraag is: waarom zou je dit doen?

Welk voordeel levert dat op? Welke verborgen kosten en klantnadelen treden op als je dit niet doet?

 

 

Twee extra vragen die aan de orde komen

Bij mensen zien we vaak dat een fysieke klacht (bv. spierpijn) een mentale of emotionele oorzaak heeft. Iedereen heeft dit weleens zelf meegemaakt of herkent dit bij mensen in de directe omgeving.

In een organisatie of bedrijf kun je op dezelfde wijze naar problemen of klachten kijken. Als in een organisatie de voortbrenging niet lekker loopt, kan dat veroorzaakt worden door een defect of een tekortkoming van een productiemiddel.

De oorzaak kan echter ook op een ander niveau liggen. Bijvoorbeeld bij beknellende richtlijnen of procedures, of een beangstigend toekomstperspectief, of bij een gebrek aan visie voor het product.

Het gevolg is dan dat mensen daar plichtmatig aan werken. Hun hart is er niet bij betrokken. Passie zit er niet in. Gaat het fout, dan gaat het fout. Zij hebben hun plicht gedaan. Meer gaan ze niet doen. Het is maar werk...

 

Een oppervlakkige waarnemer ziet tevreden mensen die hun werk doen zoals ze gewend zijn dit te doen

 

Dat betekent dat er elders, buiten het zicht van die mensen, als gevolg van wat zij doen van alles fout kan gaan.

Deze medewerkers weten dit echter niet, het is ook 'hun pakkie an' niet. Verborgen kosten en weglopende eindklanten zijn dan meestal het gevolg.

 

De functie van de waarom vraag

Je ontdekt de dieperliggende oorzaak van plichtmatig werken met het stellen van de 'waarom vraag'. Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Waarom doe je het op deze manier? Kan het ook anders? Zouden de resultaten van dit werk ook anders, beter kunnen zijn?

Stel die waarom vraag net zo lang tot de oorzaak duidelijk is. En als mensen hun schouder ophalen weet je genoeg. Er schort iets aan de betrokkenheid, aan passie voor hun werk.

Dat is niet hun fout!

Ze zijn door regels en procedures zo ingewerkt. In die regels en procedures zitten de ingebakken en tot nu toe verborgen tekortkomingen.

Daarnaast is de vraag aan de orde naar de impact van een uitbesteding en de daarmee samenhangende maatregelen op de totale keten.

Dus ook de impact bij de leverancier van de leverancier. En niet alleen de impact op directe gebruikers maar ook op de interne en externe klanten van die directe gebruikers.

 

Ketenmanagement is daarom een belangrijk aspect van Holistisch Demand Management

Met diverse voorbeelden hebben we op deze site laten zien hoe fnuikend zo'n benadering kan zijn en hoe het heel lang kan duren voordat een organisatie doorheeft dat zij zichzelf in de voet aan het schieten zijn.

De Shell case (elders op deze site behandeld) spreekt in dat opzicht boekdelen.

Maar er zijn veel meer voorbeelden. Hierna volgen er enkele.

 

 

Praktijkvoorbeeld: Outsourcing catering op hogeschool

Een succesvolle hogeschool kent een hoge kwaliteit van catering en studentenhuisvesting. Deze aspecten behoren tot de basis assets van de hogeschool.

Een fors aantal studenten koos in het verleden voor deze hogeschool o.m. vanwege het hoge voorzieningenniveau.

 

hogeschool

 

Begin 2013 besteedt de nieuwe facilitair manager de catering en de studentenhuisvesting uit. Hij bereikt daarmee een forse kostenbesparing.

De dienstverlening is ook na de Outsourcing goed. Iedereen is tevreden, directie, medewerkers en de leveranciers.

 

Maar... in de zomer van 2014 schrijven er minder studenten in. En in 2015 lopen studentenaantallen nog harder terug

We laten zien waar dat door kwam en hoe Holistisch Demand Management het tij wist te keren.

 

 

Praktijkvoorbeeld: Uitbesteden ICT werkplekken

 

dynamisch marketingbedrijf

 

Bij een jong en dynamisch marketingbedrijf besluit men om over te schakelen op ‘groenere technologie’.

Men wil werkplekbeheer uitbesteden (geen core business) en overschakelen naar een Citrix netwerk met thin clients op het bureau.

De gevolgen zijn rampzalig.

Ook van dit voorbeeld laten we zien hoe Holistisch demand Management de zaak weer ten goed wist om te buigen. 

 

opleidingen

 

Overzicht van het vervolg van deze gids

 

 1. Uitwerking praktijkvoorbeeld Facilitaire dienst op hogeschool

 2. Uitwerking praktijkvoorbeeld ICT werkplekken

 3. Nog een praktijkvoorbeeld: De sleutel voor succes

 4. Samenvatting: Holistisch Demand Management

 5. Enkele kenmerken van Holistisch Demand Management

 

Verder lezen >>