Wat is holistisch demand management?

Waarom zijn organisaties die holistisch demand management toepassen succesvoller? Demand Management is toch het managen van resultaten in een outsourcing relatie?

holistisch demand managementInderdaad, tot zover niets nieuws onder de zon. Maar er is meer.

De holistische benadering van demand management schenkt aandacht aan de zes besturingsaspecten van outsourcing.

 1. Regie (governance)

 2. Vraagbesturing (demand management)

 3. Aanbodbesturing (supply management)

 4. Relatiebeheer (relationship management)

 5. Contractmanagement

 6. Prestatiemanagement (performance management)

Holistisch demand Management

 

Maar de holistische demand manager kijkt verder dan de klassieke management en demand management benadering.

 1. Hij stelt de ‘waarom’-vraag en kijkt daarbij op vier niveaus. Dat zijn er twee meer dan waarnaar managers geneigd zijn te kijken.

 2. Hij gaat verder dan het neerzetten van een win-winrelatie. Hij werkt naar een win-win-winrelatie.

Waarom is dat belangrijk en wat bereik je daarmee?

 

 

1. De vraag achter de vraag ontdekken

Bij mensen zien we vaak dat een fysieke klacht (bv. spierpijn) een mentale of emotionele oorzaak heeft. Iedereen heeft dit weleens zelf meegemaakt of herkent dit bij mensen in de directe omgeving.

In een organisatie of bedrijf kun je op dezelfde wijze naar problemen of klachten kijken. Als in een organisatie de voortbrenging niet lekker loopt, kan dat veroorzaakt worden door een defect of een tekortkoming van een productiemiddel.

De oorzaak kan echter ook op een ander niveau liggen. Bijvoorbeeld bij beknellende richtlijnen of procedures, of een beangstigend toekomstperspectief, of bij een gebrek aan passie voor het product.

 

 

Praktijkvoorbeeld: Uitbesteding catering op hogeschool

Een succesvolle hogeschool kent een hoge kwaliteit van catering en studentenhuisvesting. Deze aspecten behoren tot de basis assets van de hogeschool. Een fors aantal studenten koos in het verleden voor deze hogeschool o.m. vanwege het hoge voorzieningenniveau.

hogeschoolBegin 2013 besteedt de nieuwe facilitair manager de catering en de studentenhuisvesting uit. Hij bereikt daarmee een forse kostenbesparing.

Zomer 2014 schrijven minder studenten zich in en de voorzitter van de studentenraad vraagt (nogmaals) aan de directie om de voorzieningen terug op het oude niveau te brengen.

De facilitair manager krijgt de opdracht te bekijken wat er mogelijk is. Hij vraagt ons om raad en wij vertellen hem dat hij op zakelijke gronden een verstandig besluit heeft genomen met deze outsourcing.

Maar hij heeft twee niveaus over het hoofd gezien.

Passie en visie. Met een holistisch demand management benadering zou hij gedwongen zijn geweest hier aandacht aan te besteden en zodoende zou hij tot een andere afweging zijn gekomen en andere keuzes hebben gemaakt.

Het wringt nu vooral op het niveau van passie en betrokkenheid bij de student.

De betrokkenheid binnen de hogeschool was: zorg voor de student. Goede huisvesting en goede, betaalbare catering dragen daarbij bij aan een goed studieklimaat.

Nu toont de cateraar die betrokkenheid veel minder en is de benadering van de studenten veel zakelijker. Daarnaast zijn de prijzen van drankjes, snacks en maaltijden en de service kosten voor studentenkamers verhoogd.

Studentenhuisvesting is nu verhuisd naar een makelaarskantoor elders in de stad en hier is de student gewoon een huurder, net als andere huurders van dit kantoor. De betrokkenheid bij de student, een kenmerk van de oude interne werkwijze, is er niet meer.

Hiermee zijn deze voorzieningen niet slechter dan hoe het elders is geregeld. Maar eerst was het hier beter dan elders en dat verschil is nu weg. Het onderscheidingsvermogen van de hogeschool is hier deels mee verloren gegaan.

Gelukkig blijkt de leverancier goed in staat om op hogere eisen in te spelen. De contracten worden iets bijgesteld, studentenhuisvesting wordt weer binnen de muren van de hogeschool verzorgd. De studentenraad toont zich tevreden met de bereikte verbeteringen.

 

 

Praktijkvoorbeeld holistisch demand management: Uitbesteden ICT werkplekken

dynamisch marketingbedrijfBij een jong en dynamisch marketingbedrijf besluit men om over te schakelen op ‘groenere technologie’. Men wil werkplekbeheer uitbesteden (geen core business) en overschakelen naar een Citrix netwerk met thin clients op het bureau.

We zien echter dat de jonge en dynamische club veel gebruikmaakt van externe media en social media. Men wisselt onderling veel plaatjes en filmpjes uit en die vragen veel meer bandbreedte dan een traditioneel thin client netwerk kan bieden.

Een traditionele thin client benadering zou hier rampzalig hebben uitgepakt. Tijdens de tender procedure hebben we geadviseerd een iets duurdere oplossing te kiezen, die echter voldoende netwerksnelheid, lokaal internet (op elke werkplek) en USB faciliteiten biedt.

Dit systeem sluit aan bij de passie, de geest in het bedrijf. Een traditionele thin client configuratie zou hier niet passen.

 

2. Zoeken naar een win-win-winrelatie

Bij een grote uitzendorganisatie heeft men het wagenpark uitbesteed. Een jaar of zes terug is men daarbij verder gaan kijken dan de laagste prijs en is men op zoek gegaan wagenparknaar een leasemaatschappij die daarin mee kon en wilde denken.

Samen met een leasemaatschappij is men gestart met zuinigheidscriteria in de keuze van auto’s. Men heeft maximale energielabels ingesteld.

Er worden aan de medewerkers nu uitsluitend auto’s aangeboden met energielabel A of B. Op deze wijze streeft men naar een daadwerkelijke vergroening van het wagenpark.

Tegelijkertijd is men de laatste tijd terughoudend met het toelaten van (plug in) hybride auto’s.

toyotaIn hoeverre dergelijke auto’s daadwerkelijk bijdragen aan de duurzaamheiddoelstellingen is voorlopig nog een vraagteken.

Dit vanwege de milieubelasting van accu’s en de grootschalige opwekking van elektriciteit in kolencentrales. Ook het Nederlandse belastingregime is een item dat meeweegt.

Bij de introductie van de Toyota Prius zijn een aantal leaserijders op deze auto overgestapt. Meestal niet vanwege milieumotieven, maar vanwege de lagere fiscale bijtelling.

De verbruikscijfers van deze auto bleken in de praktijk tegen te vallen. De verlaging van CO2-uitstoot is niet echt aantoonbaar.

De meest duurzame reiskilometer is de reiskilometer die niet wordt gereden. Binnen deze uitzendorganisatie zocht men dan ook naar een directe relatie tussen mobiliteit en HNW (het nieuwe werken).

Bij HNW zag men echter dat de effectiviteit van de organisatie regelmatig onder druk kwam te staan. Vergaderingen beleggen waar echt alle betrokkenen bij aanwezig moesten zijn, werd een crime. Op dit moment experimenteert men daarom met verplichte kantoordagen.

De uitzendorganisatie zoekt naar een win-win-win-win:

 1. win voor zichzelf (een scherp contract en terugdringen mobiliteitskosten)

 2. een win voor de leverancier (een redelijke marge voor goede service en meedenken in nieuwe en innovatieve benaderingen van de leasevloot)

 3. een win voor de leaserijders (moderne en representatieve auto’s, minder bijtelling)

 4. een win voor de maatschappij (minder belasting van het milieu)

 

Samenvatting: Holistisch demand management

Een holistisch werkende demand manager kijkt verder dan het uitbestede werkveld. Hij bekijkt bij elke actie of verandering die hij initieert naar hoe dat past binnen het fysieke systeem en binnen het rationele, passionele en visionaire systeem van de organisatie.

Holistisch demand Management en omgevingHij stelt de vraag aan de orde: waarom doen wij dit?

Die vraag kan hij op vier niveaus benaderen:

 • Visie: De hoogste vorm van abstractie. Dromen, langetermijnvisies, vergezichten en toekomstscenario’s. De zogenaamde ‘stip aan de horizon’.

 • Passie: De emotie binnen een organisatie, het gevoel waarmee gewerkt wordt. Je hoort weleens zeggen: ‘Dat is met liefde gemaakt.’ Daar vind je de emotionele dimensie binnen een organisatie.

 • Ratio: De mentale kracht van een organisatie. Beslissers, beleidsmedewerkers, staf en strategen. Richtlijnen, procedures, kaders horen ook bij de rationele dimensie van een organisatie.

 • Fysieke voortbrenging, productie: De middelen, machines en productiemedewerkers. In hun totaliteit en per afzonderlijk onderdeel.

Een organisatie werkt als een systeem. Dat wil zeggen dat elk aspect bijdraagt aan de uitkomst van het systeem. Alle aspecten zijn daarbij nodig en zijn van elkaar afhankelijk.

 

Enkele kenmerken van holistisch demand management

 1. De focus is gericht op uitkomsten, op resultaten, op het ‘wat’ in plaats van op het proces (= de uit te voeren werkzaamheden en het ‘hoe’).

 2. Er zijn helder gedefinieerde en meetbare uitkomsten afgesproken op hoofdlijnen in plaats van gedetailleerde taakprestaties.

 3. De uitbesteding dient altijd ook een groter belang dan dat van de direct samenwerkende partijen. De klant van de uitbesteder en het milieu zijn voorbeelden van dit grotere belang. Het prijsmodel en de incentives zijn daarom ingericht op een win-win-winsituatie. Let op! Niet win-win, maar win-win-win.

 4. Er is een adequate governance structuur (regiestructuur) operationeel.

 5. Een viertal basisverantwoordelijkheden zijn belegd bij mensen die begrijpen hoe holistisch demand management werkt en successen creëert.

Holistisch demand management is completer en tegelijkertijd eenvoudiger en de opbrengsten zijn het grootst. Met minder inspanningen meer resultaat van uw outsourcing.

-Opleiding regie leverancier en demand management

Koos Overbeeke

 

Meer weten? Kom naar de opleiding Regie en Demand Management!

 

Terug van Holistich Demand Management naar Demand Management

 

 


 

 

contactSlagkracht Management;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even